Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-25 11:57:52 przez system

Tydzień z Internetem w Dąbrowicy

Jak świadomie korzystać z Internetu i bezpiecznie robić zakupy w sieci – kampania Szkolnego Klubu Logistyki

Ponad 450 instytucji w całej Polsce przyłączyło się do kampanii „Tydzień z Internetem 2016”. Wśród nich znalazł się Szkolny Klub Logistyki, działający w Zespole Szkół w Dąbrowicy pod opieką Krystyny Migdał. Między 14 a 20 marca zorganizowano spotkanie pod hasłem „Bezpieczny e-konsument”, online udostępniono quiz poświęcony tematowi przewodniemu kampanii, a także promowano tematykę kampanii w mediach społecznościowych.

Biorąc udział w spotkaniu lub rozwiązując quiz, uczestnicy dowiedzieli się np. jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, w jaki sposób bezpiecznie dokonywać płatności, jak chronić swoje dane i prywatność, jak stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci.

Patronat honorowy nad Tygodniem z Internetem 2016 objęty został przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.

Więcej informacji na http://tydzienzinternetem.pl/