Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-05 15:24:51 przez system

Tylko 4 dni naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego

Jeszcze do piątku 8 lipca można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2017 r.

Do teraz złożono już kilkanaście wniosków, zarówno z projektami w ramach zadań ogólnomiejskich, jak i osiedlowych, które obejmują szeroki zakres zadań: od remontów nawierzchni, budowę oświetlenia ulic po remonty budynków użyteczności publicznej czy budowę zielonych siłowni.

Projekt do zrealizowania w ramach BO może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Bochnia, który ukończył 16 lat.
Projekty składać można w Zarządach poszczególnych osiedli lub na dzienniku podawczym Urzędu Miasta – ul. Kazimierza Wielkiego 2.

Przypominamy, że projekt ogólnomiejski musi uzyskać poparcie co najmniej 60 mieszkańców miasta, osiedlowy natomiast co najmniej 25 mieszkańców danego osiedla.

Wysokość środków na realizację BO 2017 ustalono na kwotę 1 mln zł, w tym: na projekty ogólnomiejskie 230 tys. zł, a na każde osiedle po 55 tys. zł.

Zgłaszający projekt ma prawo do nieodpłatnej pomocy Urzędu Miasta w zakresie oszacowania kosztu inicjatywy, a także określenia uwarunkowań formalno-prawnych.

Wszelkich informacji o Budżecie Obywatelskim udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia pod nr tel.: 14 61 49 153 lub email: promocja@um.bochnia.pl.

Harmonogram BO Bochni:
1. Zgłaszanie projektów: 6.06 – 8.07.2016 r.
2. Prezentacja i upowszechnianie zgłaszanych projektów: 1.08 – 15.09.2016 r.
3. Przeprowadzenie wyborów projektów: 18-25.09.2016 r.
4. Realizacja Budżetu Obywatelskiego: 2017 rok.