Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-14 02:44:04 przez system

Uczczono rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

<html />

Pokaz filmu „Towarzysz generał idzie na wojnę” oraz krótkie spotkanie przed krzyżem-pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożyły się na obchody 31 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Film Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka obejrzało w kinie „Regis” kilkadziesiąt osób. Bezpośrednio po emisji filmu organizatorzy poprosili o zabranie głosu świadków tamtych wydarzeń. Jako pierwszy wystąpił Józef Mroczek – przewodniczący „Solidarności” w Kopalni Soli Bochni i organizator strajku w kopalni po ogłoszeniu stanu wojennego. Przypomniał jego przebieg, zakończony pacyfikacją przez oddziały ZOMO, swoją ucieczkę z rąk milicji i ponadtrzyletni okres ukrywania się, wypełniony pracą konspiracyjną. J. Mroczek był najdłużej ukrywającym się działaczem podziemia na terenie b. woj. tarnowskiego, współorganizatorem podziemnego „Kurierka” i współzałożycielem podziemnej oficyny wydawniczej.

Po nim głos zabrał Janusz Brzeski, który opowiedział o strajku w ZPH Bochnia (obecnie Stalprodukt), który będącym z kolei najdłużej prowadzonym w województwie strajkiem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego (trwał przez 3 dni – do 15 grudnia 1981 r.) Relacje p. Brzeskiego uzupełniali inni uczestnicy strajku i świadkowie pacyfikacji go przez ZOMO. W spotkaniu uczestniczył także pierwszy przywódca NSZZ „S” w hucie – Krzysztof Szwiec.

Następnie uczestnicy spotkania przeszli pod Bazylikę św. Mikołaja gdzie przed krzyżem misyjnym – tradycyjnym miejscem spotkań ludzi podziemia w okresie stanu wojennego, na którem obecnie umieszczona jest płaskorzeźba poświęcona kapelanowi „Solidarności” – ks. Jerzemu Popiełuszce, zapalono znicze i przeprowadzono krótką modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego.

Zakończenie obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędzie się w sobotę 15 grudnia mszą św. w intencji jego ofiar, która zostanie odprawiona o godz. 18.00 w kościele pw. św. Pawła Apostoła.