Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-09 12:41:01 przez system

Uczelnie otwarte na przedsiębiorczość

Choć do niedawna jeszcze mało znany, termin przedsiębiorczości akademickiej staje się coraz modniejszym hasłem. Zarówno w kontekście współpracy nauki z biznesem, jak również wspierania indywidualnych przedsięwzięć studentów.

W dzisiejszych czasach bycie studentem to wyzwanie. Trudność ta wynika jednak nie z dużej liczby wykładów, egzaminów ani dodatkowych zajęć, ale z wyzwań jakie stawia rynek pracy. Rosnąca konkurencja i specjalizacja, a przede wszystkim wciąż zwiększające się bezrobocie stanowią dla młodych ludzi poważną barierę wejścia na rynek pracy. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec września 2012 r. odsetek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wyniósł 18,8 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych. W tej grupie 19,1 proc. stanowiły osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27. roku życia. Ta niepokojąca sytuacja na rynku pracy wymaga od absolwentów znacznie większego zaangażowania w budowanie swojej zawodowej przyszłości. Dziś do zdobycia wymarzonej pracy nie wystarczy dyplom renomowanej uczelni, kluczowa jest kreatywność, doświadczenie i przedsiębiorczość.

Współpraca uczelni z otoczeniem biznesowym
Otwarcie uczelni wyższych na biznes i rynek pracy to wciąż nowe zjawisko, wymagające zmian w całym procesie kształcenia akademickiego. System, na jakim do niedawna opierały swoją działalność polskie uniwersytety, skoncentrowany był jedynie na edukacji oraz pracach badawczych. Dziś coraz częściej stawia się także na rozwijanie przedsiębiorczości. W obecnych czasach szkoły wyższe muszą reagować na potrzeby rynku pracy i ściśle współpracować z biznesem. - Na przestrzeni ostatnich lat rozwinęliśmy sieć współpracy z rozmaitymi partnerami ze środowiska biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, m.in. firmą Onet.pl, Grupą Santander, Stowarzyszeniem Wiosna. Co więcej, programy studiów układane są w taki sposób, by jak największy nacisk położony był na wspieranie i rozwijanie kompetencji związanych z przedsiębiorczością - mówi Grażyna Urbanik-Papp, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych oraz Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Po pomoc do biura karier
Funkcje doradcze i szkoleniowe związane z rynkiem pracy pełnią na uczelni przede wszystkim biura karier. To właśnie tam swoje pierwsze kroki kierują studenci myślący o własnym biznesie. Działania biur karier nakierowane są bowiem na mobilizowanie młodych ludzi, nie tylko do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, ale również myślenia w sposób innowacyjny i twórczy. To właśnie biura karier organizują spotkania i szkolenia biznesowe, podczas których studenci mają możliwość uzyskania praktycznej wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Bardzo często placówki te, organizują lub promują lekcje przedsiębiorczości w ramach ogólnopolskich wydarzeń takich jak: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości czy Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Inkubator przede wszystkim
Ważną rolę w promowaniu przedsiębiorczości wśród studentów pełnią Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), które przygotowują do zakładania własnej działalności. Studenci i absolwenci (ale także inne osoby pełnoletnie nie mające tego statusu), mogą uzyskać pomoc zarówno przy uruchomianiu, jak i prowadzeniu własnej firmy. AIP ułatwia prowadzenie własnej działalności - bez konieczności rejestrowania się w urzędzie, umożliwia także zwolnienie z części podatków, zapewnia obsługę prawną i księgową, a także oferuje zniżki przeznaczone do tej pory jedynie dla przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku. - Młodzi ludzie, którzy chcą założyć własną firmę najczęściej obawiają się biurokracji, dlatego inkubatory to najlepsza szkoła biznesu. Wystarczy przyjść z pomysłem, a praktykę zdobędzie się już w trakcie pracy. Dodatkowo, dysponujemy pomieszczeniem ze stanowiskami komputerowymi, z których można codziennie korzystać i poczuć się jak we własnym biurze - zachęca Dorota Szmigielska, Kierownik Biura Karier WSE, przy którym działa jedno z czterech w Krakowie biur AIP. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są zrzeszone w sieć, do której należy obecnie 40 ośrodków, w ramach których swoje skrzydła rozwija ok. 1100 młodych firm. Informacje o ich działaniu znaleźć można na stronie internetowej www.inkubatory.pl.

Rozwijanie skrzydeł
Kształtowanie kreatywności oraz związanej z nią przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów odnosi się również, a może przede wszystkim, do rozwijania wśród nich inicjatywy i pasji. Często taką rolę odgrywają na uczelniach koła naukowe, a także uczelniane projekty wspierające przedsiębiorczość studencką. - Organizacja ogólnopolskiej 2-dniowej, uczelnianej konferencji była dla mnie dużym wyzwaniem i jednocześnie okazją do przetestowania swojej wiedzy ze studiów w praktyce. Pod okiem opiekunów miałam szansę zrealizować duży projekt, którym teraz mogę pochwalić się w swoim CV - mówi Klaudia Baran, studentka kierunku Zarządzanie, członek Koła Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz główny koordynator konferencji Smart PM.

Tekst sponsorowany