Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-24 15:43:48 przez system

Uczennica „Ekonomika” Mistrzem Wiedzy Hotelarskiej

Tegoroczna maturzystka, uczennica klasy IV Te d Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni Magdalena Polek zdobyła tytuł laureata, zajmując pierwsze miejsce w etapie centralnym VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniach 8-11 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbył się etap centralny VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, w którym wzięło udział 32 najlepszych uczniów szkół hotelarskich z całej Polski, wyłonionych w trakcie eliminacji okręgowych.

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, której pracownicy naukowi przygotowują zestawy zadań na poszczególne etapy konkursu.

Etap centralny podzielony był na dwie części. Pierwszą z nich był test wiedzy, składający się ze 100 pytań, na których rozwiązanie uczestnicy mieli 60 minut. Ta część konkursu sprawdzała zarówno wiedzę podręcznikową z wszystkich przedmiotów zawodowych jak i to, w jakim stopniu uczniowie znają temat przewodni „funkcje zabytkowe obiektów hotelarskich” oraz bieżące informacje dotyczące rynku hotelarskiego. Test wyłonił finałową piętnastkę, która przystąpiła do części praktycznej olimpiady.

Finaliści musieli wykazać się biegłą znajomością języka obcego oraz procedury przyjęcia gościa z zagranicy do hotelu. Ich zadaniem było wykonanie wszystkich elementów procedury check in, jednocześnie wypełniając dokumenty i udzielając odpowiedzi na różne pytania, dotyczące usług świadczonych zarówno w obiekcie jak i na terenie miejscowości, w której był on zlokalizowany. Jury oceniało zarówno poprawność językową, sposób rozwiązania problemu, jak i umiejętność pracy w recepcji.

Umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim Magda szlifowała w szkole z nauczycielkami języka angielskiego Anną Nosek i Marią Kortą-Borgosz.

Kolejnym zadaniem finałowej „piętnastki” była obsługa gości: małżeństwa z dzieckiem w restauracji hotelowej. Należało podać karty menu, przyjąć zamówienie i zgodnie z nim nakryć do stołu. Ocenie podlegał dobór i ustawienie zastawy, szkła, sztućców, rytmiczność pracy, kierunek poruszania, współpraca z pomocnikiem kelnerskim oraz czas, w którym wykonano wszystkie czynności.

Po dwóch dniach trudnych zmagań jury wybrało najlepszych „hotelarzy” w kraju. Ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu miało miejsce w przepięknym obiekcie zabytkowym – w Pałacu w Rymaniu. Magdalena Polek zajęła I miejsce, zdobyła tytuł laureata oraz Mistrza Wiedzy Hotelarskiej.

W nagrodę uczennica dostała indeks, pozwalający podjąć naukę w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, laptop, aparat fotograficzny oraz wiele drobnych upominków. Uzyskany tytuł zwalnia Magdę z teoretycznej części egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Nad całością przygotowań uczennicy do poszczególnych etapów konkursu czuwała nauczycielka hotelarstwa Lucyna Korta. Jej zdaniem udział w olimpiadzie jest niezapomnianym przeżyciem dla jej uczestników. Daje możliwość skonfrontowania wiedzy i umiejętności z najlepszymi w Polsce. Ważne jest też to, że oprócz zmagań konkursowych uczniowie mają możliwość zobaczyć Kołobrzeg, pospacerować brzegiem morza, wziąć udział w rejsie po morzu bałtyckim oraz zwiedzić obiekty hotelarskie na terenie miasta. Ponadto poznają swoich rówieśników pochodzących z różnych stron Polski i często nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie.

Sukces Magdy potwierdza wysoki poziom szkoły, jako placówki kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa. Świadczą o tym również dotychczasowe osiągnięcia w poprzednich edycjach olimpiady. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 zawsze kwalifikowali się do finału osiągając wysokie i znaczące sukcesy (w roku 2010 – 2 miejsce, 2011 – 5 miejsce, 2012 – 2 miejsce).

Po zakończeniu konkursu Magda powiedziała: "Stres, który mi towarzyszył jest nie do opisania i wciąż zastanawiam się, jak udało mi się opanować nerwy podczas części praktycznej. Gdy przyszedł czas na ogłoszenie wyników, na twarzach całej finałowej piętnastki można było zobaczyć zdenerwowanie i niepokój. Szanse na tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej były wyrównane, a końcowe wyniki różniły się jedynie kilkoma punktami. Gdy jury ogłosiło szczęśliwego zwycięzcę i usłyszałam moje nazwisko, nie mogłam w to uwierzyć. "Kto? Ja? - Niemożliwe!" A teraz, śmiało mogę powiedzieć, że marzenia się spełniają!"

Magda nie żałuje decyzji o wzięciu udziału w olimpiadzie: „Polecam wszystkim próbowanie swoich sił w tego typu konkursach, bo pomimo wysiłku, jaki trzeba włożyć w przygotowania, można przeżyć naprawdę niezwykłe i niezapomniane chwile, a dla takich chwil warto żyć…"

Magdalena Polek jest bardzo dobrą uczennicą, stypendystką prezesa Rady Ministrów. Kończy szkołę ze średnią ocen 5,33. W ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie małopolskim otrzymuje w tym roku szkolnym stypendium z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.