Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-22 21:17:54 przez system

Uczniowie „Ekonomika” dobrzy także z… filozofii

W odbywającym się w Łodzi Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno-Oratorskim „Na ścieżkach życia -Tischnerowskie Drogowskazy” uczennica bocheńskiego "Ekonomika" Elżbieta Oleksy znalazła się w gronie laureatów, zdobywając I miejsce.

Konkurs odbył się 15 listopada. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Podczas uroczystego konkursowego spotkania myśli Tischnera, swój talent retoryczny oraz ciekawy, twórczy sposób interpretacji - zaprezentowali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju, noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera, ale także młodzież łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W Ogólnopolskim Konkursie Filozoficznym-Oratorskim wzięło udział 28 uczestników, do finału zakwalifikowało się dziewięciu uczniów, a wśród nich uczennica bocheńskiego Ekonomika. Młodzi oratorzy przygotowali pracę konkursową – mowę retoryczną, będącą interpretacją wybranego motta ks. Tischnera, a następnie wygłosili ją publicznie podczas konkursu. Występy oratorów oceniało jury, w którym znaleźli się pracownicy naukowi, wykładowcy filozofii oraz przedstawiciele świata kultury. Występy uczniów cechował wysoki poziom prac oraz talent retoryczny. W imieniu jury werdykt ogłosił dr Witold Glinkowski – pracownik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Jury uznało wystąpienie Elżbiety Oleksy z Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni za dojrzałe filozoficznie, interesujące, osadzone w kontekstach Filozofii Wartości ks. prof. Józefa Tischnera. Wystąpienie to dotyczyło pojęcia "Wolności" w filozofii Józefa Tischnera jako autora m. in. słynnych „Kazań spod Turbacza”. Laureatom konkursu nagrody i dyplomy wręczył Kazimierz Tischner – brat ks. Tischnera oraz wojewoda łódzki - Jolanta Chełmińska.

Do konkursu uczennicę przygotowywała pani Anna Szewczyk.