Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-28 18:56:12 przez system

Uczniowie Ekonomika wyjadą do Portugalii

Na początku wakacji grupa 30 uczniów Zespołu Szkól nr 3 w Bochni weźmie udział w trzytygodniowym bezpłatnym stażu zawodowym w Portugalii.

Staż realizowany jest w ramach programu Erasmus +. Jest on kontynuacją programu Leonardo da Vinci, który był realizowany w Zespole Szkół nr 3 w latach 2009 – 2014 i dzięki któremu 150 uczniów wzięło udział w zagranicznych stażach zawodowych zdobywając przede wszystkim doświadczenie zawodowe i językowe.

Projekt w ramach programu Erasmus+ pt. „Europejski model kształcenia zawodowego w praktyce” nr projektu 2014-1-PL01-KA102-001890, zakłada wsparcie uczniów Zespołu Szkól nr 3 w Bochni oraz samej szkoły w postaci organizacji wyjazdu na bezpłatne praktyki zawodowe do portugalskich przedsiębiorstw działających w branży hotelarsko-gastronomicznej. Przez zdobycie tego cennego doświadczenia uczestnicy staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy we własnym kraju. Projekt odpowiada potrzebom zmniejszenia bezrobocia wśród osób kończących szkoły zawodowe, osób młodych a jednocześnie odpowiada na potrzeby rynku pracy wymagającego od absolwentów wysokich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zdobycie doświadczenia praktycznego w branży hotelarskiej lub gastronomicznej oraz nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatem,
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych,
- zachęcenie do otwartości i współpracy, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,
- podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego,
- poznanie zasad funkcjonowania firm portugalskich branży gastronomicznej i hotelarskiej: organizacji i kultury pracy, wymagań stawianych pracownikom, promocji i marketingu co ułatwi uczestnikom w przyszłości znalezienie zatrudnienia za granicą, jak również na rodzimym rynku pracy oraz prowadzenie własnych firm,
- kształtowanie postaw asertywnych ułatwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy i awans zawodowy.

- Przyjęty kilka lat temu plan różnorakich działań i sposobów pozwalających wyposażyć naszych uczniów w jak największe doświadczenia zawodowe - aby mogli swoim przyszłym pracodawcom pokazać, że okres szkoły to nie tylko teoria ale i praktyka czyli doskonalenie przede wszystkim umiejętności zawodowych - jest realizowany między innymi poprzez takie wyjazdy, które umożliwiają nam fundusze europejskie – nasze trzy poprzednie projekty z programu Leonardo da Vinci i teraz ten czwarty z programu Erasmus+ realizowany w ramach konsorcjum z Grupą Montownia z Krakowa – liderem projektu, pozwala nam na poczucie dobrze pełnionej misji, jeśli chodzi o wykorzystanie wszystkich możliwości na organizację szkolenia praktycznego swoich uczniów – mówi Piotr Czekaj wicedyrektor szkoły. - Każdy uczeń naszej szkoły ten obecny i ten, który chce kontynuować naukę w naszej szkole po gimnazjum, może liczyć na takie samo wsparcie w doskonaleniu swoich umiejętności zarówno praktycznych jak i językowych, bowiem kolejny taki wyjazd dla 30 uczniów, planowany jest na początek nowego roku szkolnego 2015/2016 – dodaje P. Czekaj.

Organizacją przyjmującą uczniów w Portugalii, w miejscowości Barcelos, jest Intercultural Association Mobility Friends.

Barcelos to miasto w północno-zachodniej Portugalii, położone nad rzeką Cavado, około 15 km w kierunku zachodnim od Bragi. Słynie ze wspaniałych zabytków i czwartkowych targów - Feira de Barcelos – na których można kupić produkowaną przez miejscowych żywność. Z miasteczka wywodzi się najpopularniejszy symbol Portugali, a mianowicie „Kogut z Barcelos” umieszczany na wielu pamiątkach i pocztówkach.

Taki wyjazd to oczywiście nie tylko nauka i praca, ale również ciekawe spędzanie czasu wolnego, poznanie nowych ludzi, innej kultury i zwiedzanie najciekawszych miejsc nie tylko w Portugali, ponieważ zaplanowana podróż autokarem, umożliwia po drodze zwiedzenia Paryża i nocleg w tym mieście a w drodze powrotnej jeden dzień uczniowie spędzą w Barcelonie. Ciepłe wody Atlantyku, Paryż i Barcelona a przede wszystkim bardzo gościnni Portugalczycy, to dla uczniów będzie wyjątkowa nagroda za wytężoną pracę przez cały rok szkolny, ale i motywacja dla pozostałych do nauki, ponieważ średnia ocen z przedmiotów zawodowych jest jednym z kryteriów wyboru uczestników takiego wyjazdu.

„Grupa Montownia” z Krakowa, która jest liderem projektu jest organizacją, której działalność koncentruje się w obszarze obsługi logistycznej, programowej i merytorycznej różnych rodzajów wydarzeń i eventów, począwszy od dużych konferencji, cyklów szkoleń, seminariów naukowych poprzez koncerty plenerowe i studyjne, kabaretony, pikniki do szeroko pojętej turystyki w Polsce i za granicą. Posiada również doświadczenie w zakresie współpracy z różnego rodzaju szkołami: od podstawowych po uczelnie wyższe. Doświadczenie to zdobyte zostało przez organizację różnego rodzaju wycieczek, obozów, warsztatów pozaszkolnych, w tym warsztatów zawodowych. Taki lider projektu posiadający szerokie kontakty w różnych krajach, daje pewność, ze organizacja takie stażu odbędzie się na wysokim poziomie.