Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-27 15:19:42 przez system

Uczniowie z Dąbrowicy najlepsi z ekonomii społecznej

Uczniowie klasy I i II technikum w ZS w Dąbrowicy uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ilustrowanej filmem nt. „ekonomii społecznej”, w której „…kluczową zasadą… jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie - obok celu gospodarczego - ma misja społeczna. Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często wykonują zadania, z których
ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny” (cytat ze strony www.rops.krakow.pl).

Uczestnicy poznali działające zgodnie z tą zasadą na małopolskim rynku podmioty gospodarcze, zatrudniające osoby niepełnosprawne i realizujące równocześnie cele ekonomiczne. Inne przykłady, to „spółdzielnie socjalne” spotykane w niektórych gminach (więcej na www.es.malopolska.pl).

Praktycznym aspektem zrozumienia ekonomii społecznej był pokaz rozgrywki planszowej gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, której celem było zdobywanie punktów za realizację zadań społecznych. Najlepsza drużyna mogła zakwalifikować się do rozgrywek finałowych w Krakowie.

Finał odbył się 22 maja. Reprezentacja szkoły w Dąbrowicy w składzie: Szymon Biernat i Paweł Grandys z kl. II technikum w silnej konkurencji 23 szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski zdobyła pierwsze miejsce. Zostało ono nagrodzone tabletami.

Na zdjęciu: zdobywcy I, II i III miejsca z opiekunami.

Antoni Biernat