Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-02-15 18:24:38 przez system

Uczyli się w Grecji gotowania i hotelarstwa

Dzięki dofinansowaniu z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Kształcenie i szkolenia zawodowe, w kwocie ponad 141 000 euro 30 uczniów ZS nr 3 wzięło udział w projekcie „Artysta w Kuchni”. Dzięki temu mieli możność wyjechać we wrześniu 2017 na 4 tygodniowy staż do Grecji. Właśnie podsumowano I etap projektu.

Tam, w Motelu Dias i w Hotelu Golden Sun młodzież uczyła się tajników greckiej kuchni, ale też – kultury i obyczajów, doskonaląc przy tym język angielski i grecki.
Jak czytamy na www.powiat.bochnia.pl: Podstawowym celem projektu było zrealizowanie śródrocznej praktyki zawodowej wymaganej w podstawie programowej dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa, jak również rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież objęta wsparciem mogła poznać nową kulturę, grecką kuchnie, branżę turystyczno - hotelarską, język angielski branżowy oraz nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

Już w maju wyjedzie do Grecji kolejnych 30 uczniów, a we wrześniu – 89.