Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-04-04 23:18:20 przez Czas2012

Ul. Kościuszki będzie przebudwana

Miasto pozyskało 2,9 miliona zł na przebudowę ul. Kościuszki. Dokładnie 2 894 874,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych planowanej przebudowy ul. Kościuszki w Bochni otrzymała Gmina Miasta Bochnia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 25 marca w obecności przedstawicieli Rady Miasta Bochnia symboliczny czek na realizację tego przedsięwzięcia, z rąk wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza, odebrali zastępca burmistrza Gustaw Korta oraz skarbnik Ewa Dudek.

Zadanie inwestycyjne, którego pełna nazwa brzmi: „Przebudowa drogi gminnej 580046K na odcinku I-w km od 0+151 do 0+266, na odcinku II w km od 0+000 do 0+150 w Bochni, Powiat Bocheński” obejmuje:

• przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
• przebudowę sieci wodociągowej i gazowej,
• przebudowę nawierzchni jezdni i chodników (łączna długość drogi do przebudowy 265 mb),
• nasadzenia zieleni,
• montaż małej architektury,
• budowę oświetlenia ulicznego.

Koszt całkowity realizacji zdania to 6 870 834,68 zł.

Info: UM
Foto: google