Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-08 19:51:32 przez system

Ulica Górska będzie przebudowana

W Urzędzie Miasta podpisano umowę na przebudowę ul Górskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 21.02.2019 r. podpisano umowę z konsorcjum firm; ”Budownictwo i Nieruchomości Broszkiewicz Przemysław ul. Brodzińskiego 68 i PBC Polska Spółka z o.o. spółka komandytowa ul Brodzińskiego 68” na przebudowę ul. Górskiej w km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Andrusikiewicza) do 0+151,96 (przy potoku Babica).

Wartość umowy to prawie milion złotych, teren został już przekazany Wykonawcy. Roboty powinny się zakończyć do 16 września bieżącego roku. Przebudowa poszerzy jezdnię do 4,5 m, wzmocni jej konstrukcję i zapewni właściwe odprowadzenie wód opadowych. W ramach tego zadania zostanie także wykonany ciąg pieszego, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowa branż towarzyszących.