Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-18 11:52:33 przez system

Ulica Kiernika - drogą jednokierunkową

Jak nas poinformował Urząd Miejski komisja ds. opiniowania organizacji ruchu na drogach, działająca przy Starostwie Powiatowym zaopiniowała pozytywnie przekształcenie ul. Kiernika na drogę jednokierunkową. W związku z powyższym od poniedziałku 23 marca wjazd na ulicę odbywać się będzie wyłącznie od strony ul. Sądeckiej, a wyjazd na ul. Kościuszki.

Na ul. Kościuszki zostaną w związku z tym ustawione znaki zakazu skrętu w ul. Kiernika. Zmiany zostały podyktowane ciasnotą na tym odcinku drogi. Wielokrotnie do Urzędu Miejskiego docierały sygnały o trudnościach w wyminięciu się dwóch pojazdów i zawężaniu przekroju drogi przez parkujące na niej pojazdy. Zastosowane rozwiązania mają temu zapobiegać w przyszłości.