Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-04-10 16:57:51 przez Czas2012

Urząd Miasta ułatwia i umarza płatności

Władze miasta wydały rozporządzenie na mocy którego za okres trwania pandemii możliwe będzie składania wniosków ws. odroczenia terminów płatności, rozłożenia płatności na raty lub umorzenia należności wynikających z z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę.

W informacji prasowej czytamy:

W związku z pandemią koronawirusa COV-19 i związanych z tym utrudnień, szczególnie dla branż świadczących różnego rodzaju usługi, Urząd Miasta Bochnia informuję, że podjęto działania polegające na udostępnieniu możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta ws. odroczenia terminów płatności, rozłożenia płatności na raty lub umorzenia należności wynikających z z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19. Jednocześnie informujemy, że termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przedłużony i opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za 2020 rok.został do dnia 30 czerwca 2020 r. Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochnia w tej sprawie.

Zamieszczamy też informację dot. zobowiązań podatkowych, wraz z możliwościami ułatwień wynikających pandemią COVID-19. Dla ułatwienia jakie informacje powinny się w takim wniosku znaleźć publikujemy szereg dokumentów towarzyszących jednocześnie informując, iż dotychczas złożone wnioski są rozpatrywane, a w przypadkach ewentualnego braku niezbędnych danych, będziemy się zwracać do wnioskodawców o ich uzupełnienie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://bochnia.eu/pomoc-dla-przedsiebiorcow/