Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-30 12:25:42 przez system

Urząd Miejski zmienia numery telefonów

Urząd Miejski w Bochni informuje, że od 1 lutego ulegają zmianie numery telefonów w Urzędzie. Wiąże się to z wymianą starej centrali telefonicznej na nową, dzięki której każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł połączyć się bezpośrednio z konkretnym pracownikiem, z pominięciem przeciążonej centrali.

To właśnie często podnoszone skargi na trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego z UM skłoniły urzędników do zainstalowania nowej centrali, dzięki której każdy, znając odpowiedni numer, uzyska bezpośrednie polaczenie z wybranym stanowiskiem pracy w UM.

Warto więc zapamiętać te numery lub wyciąć je sobie i zachować na przyszłość:

61-49-100 - centrala Urzędu
61-18-399 - faks
61-49-101 lub 610 84 00 - sekretariat Burmistrza Miasta
61-49-102 - Burmistrz Miasta Bochni - Bogdan Kosturkiewicz
61-49-103 - Z-ca Burmistrza Miasta Bochni - Gustaw Korta
61-49-104 - Z-ca Burmistrza Miasta Bochni - Bogdan Szumański
61-49-105 - Sekretarz Miasta - Ireneusz Sobas
61-49-107 - Biuro Obsługi Klienta - dziennik podawczy

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
61-49-110 - Naczelnik Wydziału - Edyta Groblicka-Kuc (także kadry)
61-49-111 - Z-ca Naczelnika - Kazimierz Bacik
61-49-112 - archiwum zakładowe, sprawy gospodarcze UM
61-49-113 - dowody osobiste
61-49-115 - ewidencja ludności
61-49-116 - obrona cywilna, sprawy wojskowe

Wydział Budżetowo-Finansowy
61-49-120 - Skarbnik Miasta - Grażyna Zioło
61-49-121 - Z-ca Naczelnika - Ludmiła Wilk
61-49-122 - kasa UM
61-49-123 - księgowość
61-49-124 - podatki od nieruchomości osób fizycznych
61-49-125 - płace, audyt wewnętrzny
61-49-126 - podatki: od nieruchomości dla osób prawnych, rolny i leśny

Wydział Architektury Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
61-49-130 - Naczelnik Wydziału - Rafał Nakielny
61-49-131 - Z-ca Naczelnika - architekt miejski - Jolanta Pawlus
61-49-132 - architektura
61-49-133 - inwestycje - drogi, zajęcie pasa drogowego
61-49-134 - inwestycje - wodociągi i kanalizacja, oświetlenie miasta
61-49-135 - utrzymanie czystości, zieleń miejska
61-49-136 - inwestycje - nadzór inwestycyjny

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
61-49-140 - Naczelnik Wydziału - Tomasz Kuc
61-49-141 - mienie komunalne
61-49-142 - obrót mieniem komunalnym
61-49-143 - dodatki mieszkaniowe, lokale socjalne i komunalne
61-49-144 - ewidencja działalności gospodarczej
61-49-145 - geodeta miasta

Referat Promocji i Rozwoju Miasta
61-49-150 - Kierownik Referatu
61-49-151 - promocja

Urząd Stanu Cywilnego
61-49-160 - Kierownik USC - Zdzisława Gawor
61-49-161 - USC

Biuro Rady Miejskiej
61-49-170 - Przewodniczący RM - Ryszard Najbarowski
61-49-171 - Biuro Rady Miejskiej
61-49-172 - Biuro Rady Miejskiej
61-49-173 - biuro pracy radnego

Samodzielne stanowiska
61-49-180 - Radca Prawny UM
61-49-181 - Radca Prawny UM
61-49-182 - stanowisko ds. realizacji i nadzorowania projektów unijnych
61-49-183 - zamówienia publiczne
61-49-152 - informatyk
61-49-185 - stanowisko ds. kontroli

Dotychczasowe numery: Straży Miejskiej, Miejskiego Zespołu Edukacji oraz Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych, mających swe siedziby w budynku Urzędu Miejskiego — nie ulegają zmianie.