Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-25 15:54:18 przez system

Ustabilizują osuwisko w Sobolowie

Rozpoczęły się prace przy zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska w Sobolowie, które pochłoną prawie 4 miliony złotych.

Odbudowa i zabezpieczenie dróg w rejonie osuwiska polegać będzie na wykonaniu gwoździowania i palowania na długości ok. 170m. Uregulowana zostanie gospodarka wodna poprzez odbudowę rowów oraz ich zabezpieczenie elementami prefabrykowanymi. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia drogowa.
Osuwisko, które uaktywniło się podczas intensywnych opadów w 2010 roku , jest znacznie „trudniejsze” do zabezpieczenia od realizowanej inwestycji w miejscowości Ujazd. Z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu poniżej łączących się dróg powiatowych z nie uregulowanymi ciekami wodnymi powodującymi pogorszenie stateczności zbocza.

Dotację na realizację zadania Powiat Bocheński otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach realizowanego programu " Osłona przeciwosuwiskowa". Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku.