Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-07-15 09:52:17 przez system

Usuwamy azbest

W tym roku po raz drugi Starostwo Powiatowe w Bochni prowadzi akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu. Jest to kontynuacja działań, jakie podjęto w roku 2008.

  • W zeszłym roku z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska usunięto 185,49 ton pokryć dachowych z około 13. 250 m2 dachów. Dlatego też zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania się do urzędów gmin i korzystania z programu - mówi Starosta Jacek Pająk.
    Do uczestnictwa w programie zgłosiły się wszystkie gminy z terenu powiatu. Zainteresowanych akcją mieszkańców prosimy o zgłaszanie się do urzędów gmin, gdzie uzyskają szczegółowe informacje na temat dofinansowania.