Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-07 15:03:01 przez system

Uwaga na ozon!

7 lipca na obszarze Bochni zanieczyszczenie powietrza ozonem może przekroczyć poziom dopuszczalnej normy. Największe stężenie prognozowane jest pomiędzy godziną 11 a 16, dlatego w tych godzinach, szczególnie dzieciom, osobom starszym i chorym na astmę zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu.

Osobom aktywnym fizycznie rekomenduje się powstrzymanie od zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Osoby z przewlekłymi chorobami (układu oddechowego i niewydolnością układu krążenia) powinny zaś bezwarunkowo pozostawać w pomieszczeniach.

Stały monitoring powietrza można prowadzić na stronie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/.