Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-12-12 17:32:29 przez KacperGlod

Uwaga na śnieg na dachach! Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni wydał komunikat

Obfite opady śniegu dają się we znaki mieszkańcom Bochni od kilkudziesięciu godzin. W związku z tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni przypomina w komunikacie o monitorowaniu pokrywy śnieznej na dachach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni, pani Renata Kaczmarczyk wydała komunikat do zarządzców i właścicieli budynków, w którym przypomina się o konieczności kontrolowania grubości pokrywy śnieżnej, a także wzywa do usuwania nadmiarowej ilości śniegu na dachach. W przypadku pozostawienia zbyt dużej ilości śniegu, może dojść do przeciążenia i uszkodzenia konstrukcji obiektu budowlanego.

Możemy przeczytać w komunikacie:

Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem w ostatnich dniach intensywnych opadów śniegu na obszarze powiatu bocheńskiego przypominam wszystkich Właścicielom i Zarządcom obiektów budowlanych, w szczególności Właścicielom i Zarządcom budynków:
- z dachami płaskimi i o niewielkim nachyleniu połaci dachowej,
- budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² ,
- innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²,
o konieczności monitorowania grubości pokrywy śnieżnej oraz bezzwłocznego zebrania nadmiaru śniegu z dachu, a także usunięcia z elementów elewacji brył, nawisów śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych.

Pozostawienie nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej może grozić przeciążeniem konstrukcji obiektu budowlanego a tym samym doprowadzić do jego uszkodzenia! Prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jednocześnie informuję, iż kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).

z poważaniem:
Renata Kaczmarczyk
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni

/media/user/images/upload/Grudzien/Grudzien 2022/Komunikat-PINB-2022.jpg

Fot. Flickr