Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-16 20:40:47 przez system

Uwaga! wolne miejsca w Przedszkolu nr 1

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Bochni informuje, że w związkuz 23 wolnymi miejscami od dnia 6 maja do dnia 10 maja 2019 r. do godziny 15.00 trwać będzie rekrutacja uzupełniająca do tego przedszkola.

Rodziców chętnych do zapisania dziecka zapraszamy do składania wniosków, które dostępne będą w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola.
Jednocześnie informuje się, że w przypadku większej liczny kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego mają być wzięte pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) tj.:
- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie),
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami mają być wzięte pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017). Nabór na rok szkolny 2019/2020 do miejskich przedszkoli będzie prowadzony w formie pisemnej i winien uwzględniać obowiązujące przepisy prawne tj.:1) prawo dzieci w wieku 3-5 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego,2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie.