Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-02-21 22:41:59 przez Czas2012

Uzależnienia od alkoholu – 51 wniosków o pomoc

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej zapoznała się z gminnym programem profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych. Program przyjmowany jest co roku i określa lokalną strategię w zakresie minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych związanych z nadużywaniem alkoholu. Jego finansowanie z miejskiego budżetu wynosi ponad 1,5 mln zł.

Głównym celem programu są działalność Miejskiego Centrum dla Dzieci i Młodzieży „Ochronka” przy ul. H. Sienkiewicza, prowadzenie działalności pomocowej w punkcie konsultacyjnym, podejmowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanym do różnych grup społecznych, jak również grup niezdiagnozowanych jako zagrożone, zapewnienie dostępu do oferty programów szkoleniowych dla osób udzielających pomocy osobom uzależnionym, promowanie alternatyw sprzyjających zdrowiu i form spędzania czasu wolnego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu to 1 557 353,75 zł. Dysponentów na terenie Bochni mamy troje:
• Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy – 30 tys. zł
• Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 60 tys. zł
• Miejskie Centrum dla Dzieci i Młodzieży „Ochronka” – 1 467 535 zł

O roli, jaką odgrywa Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mówiła Teresa Daniewska. W skład komisji wchodzi 10 osób – m.in. przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, dyrektor MCDiM „Ochronka”, przedstawiciel KPP Bochnia oraz Sławomir Biernacki ze Stowarzyszenia „Nowa Szansa”. Zespół spotyka się raz w miesiącu podzielony na dwie grupy, które monitorują pracę i przebieg terapii osób, co do których istnieje podejrzenie występowania problemów alkoholowych. Jak mówiła Teresa Daniewska „z pietyzmem staramy się przyglądać każdej sprawie, współpracować z osobą uzależnioną, jak i z rodziną”, niemniej bywają „takie osoby, które są oporne na nasze wezwania i zazwyczaj wzywamy je trzy razy, za czwartym (jeśli nie ma odpowiedzi ze strony osoby, którą podejrzewamy o uzależnienie) kierujemy sprawę do biegłego”.

W 2020 roku do komisji wpłynęło 51 wniosków o pomoc – w przeważającej większości kierowano je ze strony MOPS lub Policji, nieliczne przypadki dotyczyły dobrowolnego poddania się terapii. Komisja skierowała 10 osób na badania do biegłych, 4 osoby podjęły leczenie w ośrodkach stacjonarnych.

Kontakt zarówno z Komisją, jak i MOPS, Stowarzyszeniem „Nowa Szansa”, „Ochronką” i Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym jest częściowo zawieszony przez obostrzenia dotyczące koronawirusa. Osoby potrzebujące pomocy niejednokrotnie muszą oczekiwać od 3-6 miesięcy na termin spotkania i terapii, co wpływa negatywnie na motywacje wyjścia z nałogu.

Komisja odpowiedzialna jest również za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2020 roku wydano 42 koncesje) oraz za kontrole miejsc ich sprzedaży. Te ostatnie jednak nie wykazały żadnych nieprawidłowości, co ma związek z tym, że są wcześniej ustalane – „Nie jesteśmy nic w stanie ujawnić, gdyż w tej chwili kontrola jest zapowiedziana, więc pracownicy i właściciele sklepów wiedzą dokładnie którego dnia komisja zgłosi się na kontrolę i którego dnia, niemalże o której godzinie, ta kontrola będzie. Nie byliśmy w stanie ujawnić nieprawidłowości, ponieważ ustawodawca nie daje nam możliwości działania z zaskoczenia”.

Ważne numery telefonów:

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Bochnia – (14) 611 12 90
Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni – (14) 615 39 10
MCDiM „Ochronka” – (14) 611 20 89
Komisja ds. Rozwiązywań Problemów Alkoholowych – (14) 611 67 76
Stowarzyszenie „Nowa Szansa” Oddział w Bochni, Sławomir Biernacki – 606 192 541