Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-04-12 20:14:21 przez system

W Łapanowie będą uczyć udzielania pierwszej pomocy

Rozpoczęła się realizacja projektu BEZPIECZNA GMINA ŁAPANÓW – Każdy może uratować życie! Jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia? Co zrobić, jeśli jest się świadkiem wypadku drogowego? Coraz więcej osób ma świadomość, jak ważna na co dzień jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa.

- Projekt BEZPIECZNA GMINA ŁAPANÓW – Każdy może uratować życie! to warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Został opracowany z myślą o mieszkańcach naszej gminy. W jego realizację zaangażowało się wiele osób, w tym wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – mówi Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie wójt Robert Roj.

- Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców – od przedszkolaków po seniorów. Program ten ma za zadanie przygotować nasze lokalne społeczeństwo do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowanie podstawową wiedzą medyczną – dodaje pomysłodawca i koordynator działań Celina Jacewicz.

Warsztaty są realizowane we wszystkich szkołach gminy, wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, w klubach seniora, w domach kultury. Projekt ma charakter wolontariacki, angażują się w niego uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Centrum Kultury Gminy Łapanów. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy wszystkich mieszkańców.

tekst: Mirosław Dróźdź