Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-07-09 21:21:39 przez system

W Łapanowie znów bakteria coli

KOmunikat Sanepidu w Bochni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 08 lipca 2019r., z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli, która wyniosła 4 jtk/100ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml), Escherichia coli 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającąbrak przydatności wody do spożycia przez ludziw wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa
Do zakażenia organizmu człowieka bakteriami grupy Coli i Escherichia coli dochodzi po wypiciu skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli i Escherichia coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

W związku z powyższym:
1. Woda z kranu nie może być spożywana , ani używana do spożywania posiłków.
2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.
3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Gminny Zakład Komunalny Kobylec 64 a, 32-740 Łapanów jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa o jej braku przydatności do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W dniu 08 lipca 2019r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni pobrał próbę wody do spożycia z Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Chrostowej zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia gminę Łapanów i m. Zagórzany w gminie Gdów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje 5420 osób.
Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.