Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-04-25 23:54:25 przez KacperGlod

W Bochni odbył się Zjazd Stowarzyszenia Polskie Tężnie

W miniony weekend w Solnym Grodzie odbył się III Zjazd Stowarzyszenia Polskie Tężnie. Spotkanie było doskonałą okazją dla uczestników do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń związanych głównie z eksploatacją tężni solankowych.

Blisko 30 uczestników, wśród których nie zabrakło administratorów tężni w Bochni, Busku-Zdroju czy Ciechocinku, miało okazję podzielić się swoimi doświadczeniami oraz zdobyć wiedzę pomocną w codziennym funkcjonowaniu specyficznych budowli, jakimi są tężnie.

Po powitaniu uczestników przez Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego oraz przedstawieniu bocheńskiego obiektu, ogólne zagadnienia dotyczące aerozoloterapii zaprezentował dr n. med. Jerzy Piwkowski. Siedem grzechów głównych projektantów i konstruktorów tężni solankowych opisał dr inż. Ryszard Wojtasiewicz, a referat o impregnacji drewna i czynnikach korozyjnych wygłosiła dr Marta Chylińska. Z kolei prof. dr hab. Aleksandra Burkowska-But przedstawiła zagadnienia związane z wykorzystaniem do wypełnienia tężni gałązek tarniny oraz o szkodliwych pomysłach stosowania innych gałęzi jako jej zamienników. Dla uczestników, niezwiązanych z samorządami, ogólne zasady realizacji inwestycji w Polsce ze środków publicznych, zaprezentował inż. Krzysztof Wojtasiewicz.

Ważnym elementem zjazdu była wizyta studyjna w Tężni Solankowej w Bochni, podczas której jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z całym procesem technologicznym pracy bocheńskiego obiektu oraz skorzystać z komory inhalacyjnej – innowacyjnego rozwiązania zainstalowanego w naszym mieście.

Po zakończeniu Zjazdu, przybyli do Bochni goście udali się do Rynku, by zapoznać się z efektami jego rewitalizacji.

/media/user/images/upload/Kwiecien/Kwiecień 2023/teznie.jpg

Stowarzyszenie Polskie Tężnie powstało w 2021 roku, a jego głównymi celami są:
- Wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji, remontów i modernizacji tężni solankowych,
- Opracowywanie optymalnych parametrów konstrukcji tężni na podstawie badań naukowych oraz doświadczeń użytkowników,
- Organizowanie i koordynowanie badań naukowych w zakresie oddziaływania tężni na organizm ludzki i środowisko,
- Współpraca z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą posiadającymi podobne cele działania,
- Popularyzowanie tężni jako istotnego elementu technologii produkcji soli w Polsce i poza granicami a także wykorzystania ich w procesie uzdrowiskowym.

Fot. UM Bochnia