Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-24 23:52:23 przez system

W Bochni ruszyły od długiego czasu oczekiwane inwestycje

Od kilku tygodni trwają prace realizujące trzy najbardziej kosztowne inwestycje miejskie. Dwie z nich, projekt Turisticus oraz drugi etap budowy obwodnicy i trasy północno-zachodniej, są już na ukończeniu. Rozpoczęły się także prace w centrum miasta przy projekcie „Rynek OD-NOWA”.

Kończą się prace przy budowie ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym na terenie dawnej bocznicy kolejowej tzw. „kolejki”. Nie ma już kamienistej ścieżki, która wiodła od ul. Polnej do ul. Karosek. Zastąpiła ją wybrukowana alejka wraz parkową infrastrukturą. Pojawiły się ławki dla spacerowiczów, lampy, ścieżka i miejsca obsługi rowerzystów, plac zabaw i siłownia. Cały ciąg jest monitorowany. Miejsce całkowicie zmieniło swe oblicze. Z zarośniętej kniei zamieniło się w mini park.

Budowa alejki dla spacerowiczów i rowerzystów na tzw. „kolejce” to tylko jeden z etapów szerokiego projektu Turisticus. Trasy dla mieszkańców i turystów takie jak na „kolejce” powstaną wielu miejscach w różnych częściach Bochni. Łącznie powstanie 26 km takich tras. Powstaną: rowerowa trasa turystyczna „Tour de Kopalnia” ( długość – 5,3 km), piesze trasy turystyczne: „Trakt św. Kinga” (1,9 km), „Trakt św. Barbara” (2,2 km) i Trakt „św. Mikołaj” (1,6 km), trasy spacerowe „Korona Bochni” – Pętla „Sutoris” (1,6 km), Pętla „Campi” (3,9 km) oraz Pętla „Trinitatis” (9,5 km). Trasy mają powstać do końca 2018 r.

Projekt ten to druga co do kosztów finansowania inwestycja. Wartość tego projektu wynosi 3 998 606,00 zł z czego 922 926,68 zł wynosi dotacja zewnętrzna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wraz z kończącymi się pracami przy ciągu rowerowo-pieszym przy ul. Polnej rozpoczęły się prace na bocheńskim Rynku, na ul. Dominikańskiej i na ul. Solnej. Prace są częścią innego projektu pod nazwą „Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”. W ramach inwestycji planowana jest m.in.: kompleksowa przebudowa płyty Rynku wraz z jego otoczeniem oraz fragmentów kilku placów i ulic na tzw. „strefy woonerf”.

Inwestycja obejmie m.in. całkowitą wymianę nawierzchni płyty rynku z przywróceniem historycznych zarysów płyty i zaznaczeniem kształtu nieistniejącego już ratusza, montaż małej architektury, w tym ekspozycję brył soli, budowę fontanny, remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją, nowe zagospodarowanie zielenią; utworzenie dziedzińca miejskiego (woonerf) w północnej i wschodniej pierzei oraz z ulic Solnej i pl. Św. King; przebudowę/remont ciągów komunikacyjnych na przyjazne pieszym i rowerzystom w ulicach przyległych i sąsiadujących z Rynkiem;

W ramach projektu przewidziano również wymianę oświetlenia, iluminacje i doświetlenie obiektów, uporządkowanie istniejących miejsc parkingowych oraz remont infrastruktury podziemnej.

/media/data/upload/Listopad/2018/Nowy rynek.jpg

Koszty inwestycji rewaloryzacji rynku wraz z jego otoczeniem i wraz z dotacją to ponad 24 mln. zł. Wartość robót, które wykonywane są obecnie to prawie 21 mln. zł. Inwestycja zakończy się 2020 roku. Dzięki dotacjom budżet miasta poniesie całkowity wydatek 7 820 407.

Na ukończeniu są prace przy innej, jednej z najważniejszych bocheńskich inwestycji, budowie obwodnicy trasy północno – zachodniej KN II.