Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-12-30 15:03:38 przez Czas2012

W co zainwestują w Rzezawie w 2020 roku

Rada Gminy Rzezawa przyjęła projekt budżetu na 2020 rok przedstawiony przez Wójta Mariusza Paleja. Jak podkreślają władze gminy zakłada on rekordowe ponad 11 mln zł na inwestycje!

Uchwalony projekt budżetu na przyszły rok można z całą odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 62.540.696,14 zł. Wydatki wynoszą natomiast 65.084.976,14 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 11.171.630,31 zł. Jeszcze nigdy w historii Gminy Rzezawa kwota ta nie była tak duża. Jest ona znacznie większa niż jeszcze dwa – trzy lata temu i kilka razy wyższa niż we wcześniejszych latach – informuje gmina.

Zaplanowano aż 23 zadania majątkowe.

W budżecie na przyszły rok zapisano następujące zadania:

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Okulice, Dębina, Buczków i Dąbrówka – 1.082.698,92 zł;
 • Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Rzezawa – 200.000,00 zł;
 • Przebudowa potoku Jodłowskiego – 477.000,00 zł;
 • Remont drogi powiatowej w Rzezawie ul. Pacynkowa (dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Bocheńskiego) – 487.430,63 zł;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1435 K Brzesko – Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów – Grądy oraz drogi gminnej w Jodłówce (dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Brzeskiego) – 17.500,00 zł;
 • Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w Rzezawie k/szkoły – 100.000,00 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej w Łazach (działka nr 467/1) – 50.000,00 zł;
 • Przebudowa budynku komunalnego w Rzezawie przy ul. Kościelnej na budynek Centrum Kulturalne w Rzezawie (dokumentacja projektowa) – 123.000,00 zł;
 • Modernizacja dróg gminnych w Buczkowie, Dębinie oraz Bratucicach – 60.000,00 zł;
 • Modernizacja dróg gminnych – 200.000,00 zł;
 • Rozbudowa (przedłużenie) ulicy Zielonej - rozbudowa drogi na odcinku od km 0+897,00 do km 0+979,25 w Rzezawie oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1442 K Krzeczów – Grądy w miejscowości Jodłówka) – 1.240.695,33 zł;
 • Modernizacja budynku komunalnego w Ostrowie Królewskim – 50.000,00 zł;
 • Termomodernizacja budynku urzędu gminy – 600.000,00 zł;
 • Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Dąbrówce na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne i świetlicę środowiskową oraz budowa windy – 1.350.000,00 zł;
 • Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie pod kuchnię i jadalnię (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł;
 • Remont boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łazach – 450.000,00 zł;
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie – 800.000,00 zł;
 • Zakup beczki asenizacyjnej – 40.000,00 zł;
 • Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Rzezawa poprzez wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – 20.000,00 zł;
 • Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Rzezawa poprzez wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa stałe) – 20.000,00 zł;
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w Borku – 2.702.163,72 zł;
 • Odnowa centrum wsi Rzezawa – 1.001.141,71 zł;
 • Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego w Krzeczowie – 50.000,00 zł.
 • Poprawa elektronicznej administracji „E-GMIN@-rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców gminy Rzezawa - 2.320.752,93 zł;

Część z powyższych zadań zostanie w całości zrealizowana w przyszłym roku. Kilka z nich zostało rozbite na dłuższy okres. Wśród inwestycji, które znalazły się w budżecie Gminy Rzezawa na 2020 rok, są także takie, które są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2019 roku.

Inwestycje zapisane w budżecie na 2020 rok będą realizowane ze środków własnych gminy, a także z pozyskanych dotacji (tylko w ostatnim roku do gminy trafiło niespełna 8,5 mln zł). Warto podkreślić, że Gmina Rzezawa już stara się o kolejne pieniądze ze środków zewnętrznych.

Info: gmina Rzezawa
Foto: Sesja budżetowa-gmina Rzezawa, 20.12.2019