Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-07 01:15:07 przez system

W Dąbrówce dbają o bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów podejmowane w Publicznym Gimnazjum im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dąbrówce (gm. Rzezawa) w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zostały docenione przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Po pozytywnie ocenionym audycie przyszedł czas wręczenia stosownego certyfikatu. W dniu 06 października br. z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Andrzeja Rokity certyfikat "Szkoła promująca bezpieczeństwo" odebrała dyrektor placówki Elżbieta Adamczyk.

Partnerami projektu są: Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Państwowej Straż Pożarna w Bochni, Urząd Gminy w Rzezawie, Rada Rodziców, Sołtys. Jednak największy wkład w jego realizację mają sami uczniowie i nauczyciele.
Nie jest to jedyna szkoła posiadająca certyfikat w powiecie bocheńskim. W ubiegłym roku dokument ten otrzymało Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie. W bieżącym roku do projektu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni oraz Zespół Szkół w Mikluszowicach.

W ostatnim okresie program zaczął przybierać bardzo intensywną formę — obecnie jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe — 40; Gimnazja — 121; placówki ponadgimnazjalne — 21) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa.

"Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa" (zwana programem holenderskim) opiera się na działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Jednym z jej elementów jest pozyskanie i zaangażowanie partnerów realizujących pewien przydzielony im wycinek zadań, po wcześniejszej analizie zagrożeń i potrzeb. Szeroko rozumianym, ostatecznym celem wdrażanej inicjatywy jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a tym samym podniesieniem jakości życia obywateli.
Podstawą realizacji ZPB jest właściwa komunikacja między partnerami. Nie ma tu miejsca na "wymianę pism" — jest za to miejsce na regularne spotkania. Projektu nie uda się zrealizować bez zaangażowania partnerów, zrozumienia wspólnych celów i przekonania do sensu całości działań.

Więcej informacji na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać na stronie internetowej KWP w Krakowie w zakładce aktualności.

Po części oficjalnej zaproszeni gości mieli możliwość poznać prezentowany sprzęt policyjny używany przez policję drogową i wodną.