Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-12 21:25:23 przez system

W Dębinie kolejny etap budowy kanalizacji

W dniu 12 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Rzezawa Pan Mariusz Palej podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzezawa w miejscowości Dębina - etap III”.

/media/data/upload/Grudzien/2017/3.Dębina-kanalizacja.2.jpgZakres umowy przewiduje wykonanie budowy kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1556,00 mb oraz przyłączy kanalizacyjnych długości 360,00 mb do właścicieli nieruchomości, którzy podpiszą umowę na wykonanie przyłącza. Wartość inwestycji wynosi 625.618,88 zł. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 14.XI.2018 roku.

- Rozpoczynamy kolejną inwestycję sieciową przyczyniającą się do zapewnienia poprawy warunków życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego wsi Dębina. Cieszę się z realizacji tej inwestycji. Zdecydowanie wzrośnie atrakcyjność naszej gminy, podwyższony zostanie standard i jakość życia mieszkańców, wzrośnie wartość posesji, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego – informuje wójt gminy Rzezawa, Mariusz Palej.

  • *