Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-27 20:36:15 przez system

W "Dwójce" o 17 września

17 września 1939 - konsekwencje dla Rzeczypospolitej i jej obywateli, pod takim tytułem 20 września Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 zorganizowała prelekcję związaną z upamiętnieniem ofiar napaści ZSRR na Polskę.

Rozpoczęło ją wystąpienie gospodarza szkoły, dyrektora Zbigniewa Solaka. Po nim głos zabrał zaproszony prelegent dr hab. Teofil Wojciechowski, który w swoim wykładzie mówił o konsekwencjach tej napaści dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

Celem organizatorów było upamiętnienie ofiar II wojny światowej oraz przypomnienie, że Polska w tym czasie miała dwóch okupantów. Przygotowana została na tę okazję krótka prezentacja multimedialna. Mamy nadzieję, że poprzez takie działania uda się wpłynąć na świadomość młodych Polaków.