Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-05 15:24:26 przez system

W Gminie Bochnia monitorują jakość powietrza

Samorząd gminy Bochnia zakupił urządzenia do monitorowania jakości powietrza. Na ten cel przeznaczono kwotę blisko 10 tys. zł, za które zakupionych zostało sześć czujników. Sensory zostały zamontowane w kilku lokalizacjach na terenie gminy - w Proszówkach, Cikowicach, Nieszkowicach Wielkich, Dąbrowicy, Łapczycy i Bogucicach.

Urządzenia dokonują pomiaru: poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM 10, PM 2,5) CAQI – wskaźnika dziennej jakości powietrza, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności powietrza. Dane z sensorów pobierane, przetwarzane i intepretowane są w czasie rzeczywistym, a w oparciu o nie na mapie on-line oznaczane są informacje dotyczące jakości powietrza.

Każdy z mieszkańców, na stronie internetowej gminy Bochnia – www.bochnia-gmina.pl - może w łatwy sposób sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy.