Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-07-09 15:36:29 przez Czas2012

W Jodłówce powstanie rondo

Na granicy powiatów w Jodłówce i Jasieniu powstanie rondo. Starosta Bocheński Adam Korta oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa podpisali porozumienie w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2020/pzt-rondo-jasien-grady-1435-1442.jpgW miejsce dotychczasowego skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko – Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów – Grądy i drogi gminnej w Jodłówce powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz chodnik dla pieszych. Poprawi to bezpieczeństwo w tym niebezpiecznym miejscu.

Jestem zwolennikiem takich rozwiązań na drogach, które zapewnią kierowcom i pieszym maksimum bezpieczeństwa. Ruch na drogach powiatowych jest coraz większy, stąd też potrzeba takich inwestycji - mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Wcześniej porozumienie z powiatem brzeskim, który będzie realizował inwestycję, podpisały gminy uczestniczące w tym przedsięwzięciu tj. Brzesko i Rzezawa. Każdy z samorządów przeznaczył na opracowanie dokumentacji po 20 tysięcy złotych. Dokumentacja powinna powstać do końca przyszłego roku. Po przygotowaniu projektów będzie można starać się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego dla tej inwestycji.