Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-02-21 11:34:59 przez jj

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podsumowali stary rok

W dniu 20 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyła się roczna narada sprawozdawcza podsumowująca funkcjonowanie bocheńskiej Komendy Powiatowej PSP w 2019 roku.

Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla oraz kierownicy komórek organizacyjnych tutejszej komendy przedstawili kompleksowe sprawozdanie z działalności bocheńskiej Straży Pożarnej w 2019 roku oraz cele wyznaczone do realizacji w roku bieżącym.

Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa. Oddzielne podziękowania złożył na ręce prezesów i komendantów gminnych OSP dla druhów wszystkich j ednostek OSP za ich trud i poświęcenie w działalności ratowniczej w roku sprawozdawczym.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Łukasz Buczek zaprezentował film przedstawiający działalność Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego w 2019 r.

Poseł na Sejm RP, Stanisław Bukowiec wysoko ocenił pracę Kierownictwa Komendy oraz wszystkich strażaków KP PSP w Bochni równocześnie dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność w minionym roku.

V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSR PR druh Tadeusz Cichoń podkreślił wzorową współpracę z Komendantem Powiatowym PSP w Bochni oraz podziękował wszystkim strażaków PSP i OSP za ich działalność ratowniczą.

W spotkaniu udział wzięli: poseł na Sejm RP, pan Stanisław Bukowiec, przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Łukasz Buczek, powiatowy kapelan strażaków ks. Stanisław Szczygieł, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu bocheńskiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu bocheńskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Info: KPPSP w Bochni

Zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Mroczek