Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-04 18:57:52 przez system

W mieście będą zatoki kiss & ride

Podczas styczniowej Sesji Rady Miasta jednym z tematów jakie poruszali radni była ocena efektów finansowych i funkcjonalnych zmian w strefie parkowania. Poruszono także temat nowych parkingów w mieście.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta radni mieli okazję zapoznać się z prezentacją firmy Dropel – spółki, która jest operatorem strefy płatnego parkowania w Bochni i będzie nim jeszcze co najmniej przez najbliższe 2 lata. Jak wynika z prezentacji przedstawionej radnym w strefie wyznaczono około 480 miejsc postojowych (130 więcej niż pierwotnie szacowano) oraz zainstalowano 27 parkomatów. Zdaniem operatora funkcjonowanie strefy przyniosło szereg korzyści; m. in. zwiększyła się rotacja parkowania, zmniejszyła się emisja spalin oraz znacznie (z 15-20 do 5 minut) zmniejszył się czas na poszukiwanie miejsca postojowego. Na sesji zasugerowano również (jako dalsze kierunki rozwoju strefy) między innymi: korektę obszarów w ramach strefy oraz docelowo określenie wyższej stawki dla obszaru A (miałoby to zwiększyć rotację parkowania wokół Rynku) jak również tworzenie parkingów buforowych wokół samej strefy.

Będą miejsca płatne na ul. Rzeźnickiej ?

Radna Anna Morajko zgłosiła także postulat mieszkańców, aby płatne miejsca postojowe utworzyć na ul. Rzeźnickiej, gdyż nie ma tam rotacji pojazdów. Jak podkreślała: „Samochody rano przyjeżdżają, zajmują ulicę na całej długości do godzin popołudniowych, a nawet osoby, które by chciały załatwić sprawę w urzędzie lub fizycznie mniej sprawne nie mają możliwości zaparkowania”. Radna podnosiła także możliwość wykorzystania przestrzeni przy ul. Sądeckiej, gdzie znajduje się budynek do wyburzenia, będący własnością miasta. „Miejsce po wyburzeniu można wyplantować i udostępnić na parking” – postulowała radna.

Plac przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

„Jak myśli się i czy w ogóle o placu przy Zusie ?” Pytał burmistrza radny Eugeniusz Konieczny, zwracając także uwagę na zły stan tego parkingu. Wiceburmistrz Robert Cerazy odparł, że planowane jest uporządkowanie tego terenu, tak aby można było w bardziej komfortowo korzystać z tego parkingu. „Czyniliśmy też starania aby pozyskać pewną nieruchomość i taka propozycja została na jednej z komisji przedstawiona.” Chodzi o nieruchomość wystawioną obecnie na sprzedaż, która przylega do placu przed ZUS. Do tej pory zakup tej nieruchomości utrudniała skomplikowana sytuacja prawna. Obecnie można ją już nabyć.

Co dalej z parkingiem pod cmentarzem?

Radny Kazimierz Ścisło poruszył temat parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od ulicy Polnej. Odpowiadając na pytanie, zastępca burmistrza poinformował, że są prowadzone rozmowy z posiadaczem miejsc i po uzgodnieniach strony dochodzą do porozumienia. W konsekwencji Miasto ma przejąć ten parking i oddać użytkownikom. Jeśli to się dokona, następnym planowanym krokiem będzie pozyskanie kolejnej, sąsiedniej nieruchomości z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Nowe parkingi w mieście – stan zaawansowania prac

Wiceburmistrz przedstawił też kwestię stanu zaawansowania prac nad nowymi parkingami. Okazuje się, że w tegorocznym budżecie takiej pozycji nie ma. Przy ul. Kącik jest natomiast przygotowana koncepcja na około 50 miejsc postojowych (w połączeniu z ul. Sądecką).

Przygotowywany jest także wniosek o realizację węzła w okolicy dworca PKP obejmującego teren w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz ten obszar, który już teraz jest wykorzystywany jako parking. „Po realizacji tego zadania liczba miejsc parkingowych będzie wynosiła w tym rejonie łącznie około 160 miejsc parkingowych plus zatoki typu kiss & ride, które pomieszczą około 20 pojazdów. Ponadto jest też zaplanowany parking dla rowerów i motorowerów. W obecnej chwili nie planuje się w rejonie dworca parkingu wielopoziomowego.”

Zatoki kiss & ride (dosł. pocałuj i jedź)

Są to wyznaczone miejsca, służące do krótkiego postoju (ok. 1-2 min.), stosowane na świecie zwłaszcza przy dworcach, lotniskach, centrach przesiadkowych i szkołach. Mają ułatwić szybką przesiadkę pasażera lub wysadzenie pasażera.

bg