Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-11-05 20:58:39 przez eb

W Mikluszowicach o odblaskach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mikluszowicach jest liderem powiatu bocheńskiego w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak co roku w okresie jesiennym organizowanych jest wiele działań mających na celu zwiększenie widoczności pieszych i rowerzystów poprzez propagowanie używani elementów odblaskowych.

W dniu 29 października 2019 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Lidii Jodłowskiej - Rzucidło odbyła się konferencja "Razem bezpieczniej". Jej głównym celem było zachęcenie uczestników ruchu drogowego w różnym wieku do używania elementów odblaskowych.
Jednym z pierwszych prelegentów był zastępca wójta gminy Drwinia Mateusz Kracik, który przedstawił podejmowane przez Urząd Gminy Drwinia działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników dróg. Następnie głos zabrał Prezes Małopolskiego Związku Kolarstwa Marek Kosicki, zwracając szczególną uwagę na właściwe wyposażenie rowerów i rowerzystów oraz zasady bezpiecznego poruszania się cyklistów.
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tadeusz Piekło podzielił się doświadczeniem, jak ważną rolę odgrywają dziadkowie, czuwający nad tym, aby dzieci wychodzące z domu zakładały kamizeli odblaskowe. Kamil Kolanowski – prezes OSP Mikluszowice oraz strażak zawodowy – również mówił o bezpieczeństwie i skutkach lekceważenia przepisów ruchu drogowego prowadzących niejednokrotnie do utraty zdrowia i życia. Zapoznał również
z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Kolejnym prelegentem była Łucja Piątkowska – nauczyciel EDB – która ukazała rolę szkoły w kształtowaniu bezpiecznych zachowań na drodze. W konferencji także wzięli przedstawiciele Rady Rodziców oraz członkowie UTW, a także dyrektorzy ze szkół Gminy Drwinia oraz uczniowie.
Po skończonej konferencji prelegenci wraz z uczniami wzięli udział w panelu dyskusyjnym metodą World Cafe. W toku dyskusji pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, które zostaną zamieszczone w specjalnej , tematycznej broszurze.