Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-06 14:59:41 przez system

W Mikluszowicach powstało nowe Miasteczko

6 maja w Mikluszowicach odbyło się uroczyste otwarcie, pierwszego w Małopolsce, Miasteczka Ruchu Drogowego połączone z Powiatowym Turniejem "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego".

Powstanie Miasteczka ma na celu propagowanie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży. Szczególną rolę odgrywać będą działania w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. W Miasteczku prowadzone będą profesjonalne zajęcia praktyczne, wzmacniające system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Otwarciu Miasteczka towarzyszyły przemówienia okolicznościowe, program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły w Mikluszowicach, turniej piłki nożnej, pokaz PSP w Bochni oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.