Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-06 16:37:44 przez system

W powiecie powstaną cztery nowe mosty

Prawie 4 miliony złotych będzie kosztować odbudowa mostów w Lipnicy Górnej, Bogucicach, Kobylcu oraz Bytomsku. W ubiegłym tygodniu podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie robót. Przebudowa tych obiektów ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i ułatwić komunikację między okolicznymi miejscowościami.

Istniejące obiekty powstały wiele lat temu. Zarówno mosty jak i drogi dojazdowe są w złym stanie technicznym, nawierzchnie mają liczne ubytki. Prowadzone modernizacje poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort jazdy. Praktycznie w każdym wypadku wzmocniona zostanie nawierzchnia, przebudowane zostaną dojazdy, a co najważniejsze powstaną chodniki. Wykonane prace przyczynią się do znacznego podniesienie bezpieczeństwa, a także ułatwią mieszkańcom i użytkownikom dróg poruszanie się po tych miejscowościach - mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.

Modernizacja mostu w Lipnicy Górnej, Bogucicach i Kobylcu możliwa jest dzięki otrzymanej przez powiat dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przebudowa most w Bytomsku zrealizowana zostanie dzięki dofinansowaniu z subwencji ogólnej pochodzącej z Ministerstwa Transportu, budżetu powiatu bocheńskiego oraz Gminy Żegocina.

Most w Lipnicy Górnej

Zakres prac obejmie rozbiórkę oraz budowę nowego mostu, umocnienie istniejącego koryta potoku. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia na dojazdach oraz powstanie chodnik.

Most w Kobylcu

Odbudowa poza gruntownym remontem mostu obejmie również dojazdy i zjazdy indywidualne. Wybudowany zostanie chodnik, kanalizacja deszczowa oraz przebudowane i wyczyszczone zostaną rowy.

Most w Bogucicach

Oprócz modernizacji mostu, poszerzona zostanie jezdnia, przebudowane zostaną dojazdy do mostu, jak również powstanie nowy chodnik. Zabezpieczona zostanie skarpa oraz dno cieku.

Most w Bytomsku

Realizacja tego zadania polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu wraz z przebudową dojazdów, budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wylotów, umocnieniem potoku Podkosówka oraz budowę chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową murów oporowych.