Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-31 00:02:41 przez system

W Radzie Powiatu nadal dwa kluby PiS?

<html />

Podczas Rady Powiatu doszło ostatnio do kolejnego napięcia i dość stanowczej wymiany poglądów. Chodzi o prawo do używania nazwy klubu PiS. Przewodniczący Rady zwrócił się do Tomasza Całki jako reprezentanta tego klubu. Radna Bernadetta Gąsiorek nie kryła oburzenia.

/media/data/upload/loga/Powiat/Radni powiat/DSC_0883.JPGPodczas dyskusji nad przyjęciem projektu budżetu na 2013 rok Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Rzepecki po kolei udzielał głosu do wyrażenia opinii nad budżetem poszczególnym klubom jakie funkcjonują w Radzie Powiatu. Wymieniając Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości udzielił głosu Tomaszowi Całce, który odczytał stanowisko klubu. Sytuacja jednak miała dalsze konsekwencje gdyż, według radnej Bernadetty Gąsiorek, prawo do używania tej nazwy ma klub, na czele którego sama stoi.

Skutek był taki, że stanowisko klubu, jaki reprezentuje radna, nie zostało odczytane. Radna zapowiedziała wniesienie skargi gdyż, jak zaznaczyła, przewodniczący już prawie dwa miesiące temu otrzymał pismo stwierdzające, że tylko jej klub może używać nazwy i loga Klub PiS. Pismo to jednoznacznie zakazuje Tomaszowi Całce używania tej nazwy do określania swego klubu. Przewodniczący jednak bronił się zaznaczając, że nie od niego zależy jaki klub ma się jak tytułować, /media/data/upload/loga/Powiat/Radni powiat/DSC_0868.JPGa Przewodniczący Rady nie może być organem rozstrzygającym, jaki klub używa jakiej nazwy, zwłaszcza w sytuacji kiedy radni Tomasz Całka i Robert Roj twierdzą, że z partii nie zostali ostatecznie usunięci.

Zdaniem przewodniczącego jeśli radni używają nazwy klub PiS bezprawnie władze partii powinny skierować sprawę przeciwko T. Całce na drogę prawną, gdyż nazwa partii jest dobrem osobistym. Orzeczenie sądu byłoby wówczas stanowiskiem ostatecznym. Skoro nie ma w rękach wyroku sądowego, pismo od zarządu PiS nie jest dla niego wiążące.

Przypomnijmy: wymienieni wyżej radni zostali w październiku wykluczeni w szeregów PiS. Decyzja została wydana przez okręgowy zarząd PiS. Radni odwołali się do centrali partii. Władze w Warszawie do tej pory nie wydały jednak ostatecznej decyzji. /media/data/upload/loga/Powiat/Radni powiat/DSC_0872.JPGZdaniem Tomasza Całki taka sytuacja powoduje, że nadal są radnymi PiS i mogą funkcjonować jako klub PiS. „Cała procedura odwoławcza się jeszcze nie wyczerpała. Komitet polityczny nie zwołał jeszcze zarządu w tej sprawie. Zostało potwierdzone, że odwołania wpłynęły zgodnie z procedurą i zgodnie z terminem. Decyzja oczekuje na zwołanie komitetu partyjnego z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Do tej pory należy się wstrzymać ze wszelkimi działaniami i ocenami” – podkreślił Tomasz Całka.

Czytaj także:

Wykluczeni z PiS-u

Zamieszania w powiatowym klubie PiS ciąg dalszy

Robert Roj – "to kaczka dziennikarska"