Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-02-01 04:25:38 przez system

W rocznicę wyzwolenia Bochni

W piątkowy wieczór 5 lutego Bocheńskie Towarzystwo Historii Militarnej wraz z Burmistrzem Bochni zaprasza na spotkanie z dr Piotrem Sadowskim p.t. "Ziemia bocheńska w styczniu 1945 roku". Spotkanie jest zorganizowane z okazji 65 rocznicy wyzwolenia miasta w rąk hitlerowskich.

Autor spotkania, doktor nauk o Ziemi, absolwent geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wykładowcą Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (Instytut Rekreacji i Turystyki). Z zamiłowania krajoznawca, regionalista i historyk. Prezes stowarzyszenia "Nedan" (Pcim), wiceprezes nowotarskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek zarządu oddziału PTTK "Lubomir" w Myślenicach i Rady Konsultacyjno-Naukowej Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Członek BTHM.

Od szeregu lat bada dzieje II wojny światowej na terenie Beskidów i Pogórza. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. monografii gmin Pcim i Sułkowice oraz szeregu artykułów z zakresu turystyki i krajoznawstwa, historii II wojny światowej (w tym operacji lotniczych), geografii i metodyki badań regionalnych. Współautor przewodnika "Beskid Myślenicki". Ziemia bocheńska zawdzięcza mu odkrycie miejsca zniszczenia polskiego czołgu Vickers. Dokonał tego analizując tło zdjęcia, którym okazała się góra Wichraż koło Leszczyny.

Na spotkaniu Piotr Sadowski przedstawi w formie prezentacji multimedialnej historię wyzwolenia ziemi bocheńskiej przez Armię Czerwoną. Autor korzystał ze źródeł radzieckich i niemieckich, w wielu przypadkach dotychczas nie publikowanych. Będzie można się dowiedzieć, jakie straty w ludziach i sprzęcie poniosły obie walczące strony i gdzie były największe walki, a także, co na ul. Marii Bielawskiej w Bochni robiło w 1945 roku zniszczone działo samobieżne SU-76.

Piątek, 5 lutego o godz. 18 w "Domu Bochniaków", Bochnia, Rynek 2. Spotkaniu towarzyszyć będzie mini wystawa.