Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-08-03 19:08:49 przez system

W Rzezawie dbają o rodziny wielodzietne

Od 1 sierpnia 2016 r. Gmina Rzezawa wdrożyła Program pn. „Gminna Karta Dużej Rodziny – Rzezawa dla Rodziny Trzy Plus” na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie Gminy Rzezawa.

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, w której na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych bądź jednego rodzica/ opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej pozostaje troje i więcej dzieci:
w wieku do 18 roku życia ,
w wieku do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje,
bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Jest on skutecznym narzędziem wspierania rodzin wielodzietnych oraz kształtowania obrazu rodziny będącej powodem do dumy.

Program skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa, posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny z numerem identyfikacyjnym Gminy Rzezawa - 1201072. Na podstawie tej Karty będzie można korzystać z różnego rodzaju ulg i zniżek u tzw. Partnerów Programu.
Listę Partnerów znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rzezawa pod tym adresem.

”Zachęcamy Partnerów do udziału w programie, dzięki czemu zwiększy się grono klientów, wzmocni się wizerunek Państwa firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców, a tym samym dla posiadaczy Karty będzie to zachęta do korzystania z przywilejów i wsparcie domowych budżetów” – wyliczają pracownicy GOPS w Rzezawie.

Wszelkich informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie pod nr tel. 14 685 85 55.
Propozycje współpracy można składać na adres e-mail gops-rzezawa@poczta.onet.pl