Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-22 09:31:24 przez system

W Rzezawie powstanie Centrum Kulturalne

Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy wszystkich mieszkańców a przede wszystkim seniorów z terenu gminy Rzezawa. Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej podpisał dzisiaj (19 czerwca) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej długo wyczekiwanej inwestycji, jaką jest przebudowa budynku komunalnego w Rzezawie przy ulicy Kościelnej na Centrum Kulturalne.

W ramach zadania zostanie opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu. Co niezwykle istotne, projekt będzie uwzględniał dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.Projekt zakłada, iż w przebudowanym budynku komunalnym powstanie „Centrum Kulturalne” w skład którego będzie wchodziło bogato wyposażona Gminna Biblioteka Publiczna oraz „Dzienny Dom Senior +”.

Dzienny Dom Senior+ umożliwi seniorom aktywne spędzanie czasu oraz przyczyni się do ich zaktywizowania oraz zaangażowania w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Będzie to miejsce, gdzie seniorzy z gminy Rzezawa będą mogli spędzać wolny czas, będą realizowane programy motywujące do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych oraz miejsce dziennej opieki dla osób w wieku 60+.

Będą się tam odbywać zabawy taneczne, zajęcia warsztatowe, przedstawienia teatralne, czy pogawędki na temat zdrowia. Sala będzie wyposażona w stoły, krzesła, zestaw wypoczynkowy, a także maszyny do szycia oraz sprzęt do karaoke.

Dom dla seniorów będzie posiadał również salę do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, do której zostanie zakupiony niezbędny sprzęt do ćwiczeń. W lokalu będzie się ponadto mieściła kuchnia, sanitariaty oraz szatnia.W drugiej części budynku powstanie Gminna Biblioteka Publiczna. Nowa siedziba biblioteki jest bardzo potrzebna. Nowy budynek będzie odpowiadał potrzebom czytelników i pozwoli realizować projekty, których dotąd z przyczyn technicznych nie można było przeprowadzić. Z budynku będą mogli korzystać nie tylko pasjonaci dobrej książki, ale również uczestnicy warsztatów artystycznych. Nowa biblioteka ma być też miejscem tętniącym życiem – w planach ma być sporo wydarzeń kulturalnych, koncertów i wystaw. Zyska też najbliższe otoczenie przyszłego Centrum Kulturalnego w Rzezawie, bo zostanie zaprojektowane zagospodarowanie terenu wokół budynku. Ma tam powstać zielona siłownia, plac zabaw, alejki spacerowe, ławki, zieleń a także parking.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego na Centrum Kulturalne wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma być gotowe do końca listopada bieżącego roku. Zadanie to będzie kosztować 123 tys. zł.