Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-04 18:21:05 przez system

W Starostwie rozmawiano o kształceniu zawodowym

2 lutego w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyła się II konferencja pn. „Porozmawiajmy z pracodawcami o kształceniu zawodowym w Powiecie Bocheńskim”, w której wzięli udział przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu powiatu oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bochni, Powiatowego Urzędu Pracy oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

- Bezrobocie na terenie naszego powiatu zmniejszyło się i obecnie wynosi 7,1 %. A więc tylko 1% dzieli nas od zjawiska „bezrobocia higienicznego”, które utrzymuje się w krajkach wysoko rozwiniętych. U nas występuje zjawisko odwrotne tj. niedobór ludzi do pracy w pewnych specjalnościach. Problemem jest zabezpieczenie pracy dla młodych kobiet , które chcą podjąć zatrudnienie w strukturach biurowych lub innych instytucjach publicznych. Na rynku pracy występuje niedobór ludzi w zawodach związanych z obróbką metali tj. tokarz, frezer, spawacz, gdzie niedobór jest tak głęboki, że kilka osób zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie cudzoziemców – głównie z Ukrainy, którzy takie specjalności posiadają. Oprócz tego istnieje też cała strefa usług, które coraz bardziej są likwidowane z uwagi na brak wykwalifikowanych rzemieślników, dzisiaj szewc, krawiec, kowal, czy innego typu tradycyjne zawody to zawody zanikowe. Jest to niewątpliwie wynik postępu cywilizacyjnego – mówił starosta Ludwik Węgrzyn, otwierając konferencję.

Starosta zwrócił także szczególną uwagę na konieczność rozwoju - Przed nami nowe wyzwania i aby nie pozostawać w tyle musimy się technologicznie rozwijać, zapotrzebowanie będzie szło tak jak będzie się rozwijać gospodarka, myślę tutaj o innowacyjności, postępie naukowo-technicznym, ważne jest również przewrócenie kształcenia w zawodach tradycyjnych. Cieszę się, że w Bocheńskiej Strefie Gospodarczej powstają wciąż zakłady pracy, tworzące miejsca pracy w różnych specjalnościach. Na wiosnę również i w Powiatowej Strefie, firma która dzierżawi działkę ruszy z budową hali – wyjaśnia.
Zwracając się do przedsiębiorców starosta podkreślił ich role i wpływ na rozwój całego powiatu, jednocześnie dziękując za poczucie misji społecznej oraz zaangażowanie w rozwój naszej małej Ojczyzny.

Podczas spotkania omówiono także sytuację na lokalnym rynku pracy – najliczniej zgłaszane oferty pracy, najliczniej reprezentowane grupy zawodowe osób bezrobotnych, zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie. Ponadto zaprezentowano oczekiwania przedsiębiorców i określono profil pracownika, jakiego poszukuje lokalny przedsiębiorca. Zaprezentowano również nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, które wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy i pracodawców. Konferencja pozwoliła poznać bariery i trudności występujące w kształceniu zawodowym zarówno z punktu widzenia dyrektorów szkół jak również pracodawców i przedsiębiorców.

Konferencja miała na celu nawiązanie partnerstwa lokalnego przygotowania do nowych wyzwań w zakresie kształcenia zawodowe. Ze strony przedsiębiorców padły wstępne deklaracje dotyczące zorganizowania dla uczniów szkół zawodowych staży oraz umożliwienie w szerszym zakresie odbywania praktyk zawodowych.