Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-03 14:59:34 przez system

W szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny

Nauka coraz bardziej zredukowana

Placówki edukacyjne rozpoczęły prace. Ulice zaroiły się od odświętnie (nie zawsze) ubranych uczniów. Wszędzie w kraju nowy rok szkolny zaczyna się mszą świętą po czym młodzież przechodzi do szkół by powitać i nowy rok szkolny i przyjaciół z klasowej ławy.

Na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje 8 szkół średnich. W tym roku będzie do nich uczęszczać łącznie 4534 uczniów. Od 1 września ruszają także nowe szkoły: licea dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 oraz w Zespole Szkół w Dąbrowicy, a także Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni.

Największą szkołą w powiecie pozostaje Zespół Szkół nr 1 przy ul. Windakiewicza. Naukę zacznie tu 1276 uczniów. Szkoła ta cieszy się także dużą sympatią pierwszoklasistów o czym może świadczyć nabór do klas pierwszych. Rozpocznie tu naukę 423 pierwszaków którzy rozpoczną rok szkolny w 15 klasach. Liczba uczniów w pozostałych szkołach: I LO- 764, ZS nr 3 – 753, ZS Nr 2 – 589, ZS Łapanów – 480, II LO – 344, ZS Dąbrowica – 263, Szkoła medyczna – 45.

Wyniki rekrutacji na nowy rok szkolny: I LO - 243, II LO - 84, ZS Nr 1 - 423, ZS Nr 2 - 150, ZS Nr 3 - 314, ZS Dąbrowica - 92, ZS Łapanów - 145, SOSW - 17, Szkoła medyczna - 45, Razem:1513

Niestety szkoły są placówkami podlegającymi politykom. Każda nadchodząca ekipa partyjna ma swój pomysł na edukację. Dlatego szkoły co chwila podlegają reformom. Reforma w wydaniu Platformy Obywatelskiej cechuje się redukcją godzin nauczania i oraz dużymi zmianami podstaw programowych. Pociąga to za sobą dwie rzeczy. Sporo pedagogów traci pracę, a w szkołach obniża się poziom nauczania. W powiecie pracę straciło 28 nauczycieli i nie jest to tylko spowodowane niżem demograficznym, który właśnie dotyka szkoły. Protesty w sprawie przywrócenia dotychczas obowiązujących programów nauczania historii są głośnie w całej Polsce.

Najlepszy przykład stanowi główny przedmiot szkoły czyli j. polski w liceum ogólnokształcącym. W nowej podstawie programowej omówić trzeba w całości nie mniej niż 13 pozycji książkowych w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania, w tym 5 lektur obowiązkowych ("Dziadów częśc III" i "Pan Tadeusz" Mickiewicza, "Lalka" Prusa, "Wesele" Wyspiańskiego, "Ferdydurke" Gombrowicza.)

W starej podstawie programowej obowiązywało 27 lektur obowiązkowych w tym samym cyklu nauczania. Liczba lektur zmniejszyła się więc aż o 14. Liczba godzin j. polskiego spadła o 2 w cyklu kształcenia. Dotyczczas 14 godz. w cyklu obecnie 12. Podobnie rzecz się ma z innymi przedmiotami – historią, chemią, biologią.

Z jednej strony można powiedzieć, że to lepiej bo uczeń będzie mniej obciążony często mało przydatnymi wiadomościami w tak przecież stresującym świcie. Z drugiej można zadać pytanie wprost: Komu zależy by nowe pokolenia były coraz głupsze? I odpowiedź narzuca się sama. Głupszymi można łatwiej rządzić, łatwiej uwierzą w reklamę i wyborcze hasła i łatwiej sprzeda im się tą czy inną polityczną bzdurę.

pw