Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-12-14 13:29:19 przez system

W szkole w Dąbrówce o cyberprzemocy

9 grudnia w Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce z inicjatywy policjantów Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni odbyła się debata społeczna pn. „Przemoc rówieśnicza – cyberprzemoc”.

Do uczestnictwa zaproszono wszystkich uczniów wymienionego gimnazjum oraz delegacje pozostałych gimnazjów i szkół z gminy Rzezawa tj. gimnazjów w Łazach i Rzezawie oraz szkół podstawowych z Borku, Dąbrówki, Jodłówki, Krzeczowa, Łazów, Okulic i Rzezawy. W sumie około 130 osób.

Debatę rozpoczął mł. insp. Mariusz Dymura – komendant powiatowy policji w Bochni uzasadniając wagę tematu oraz nie przypadkowy wybór tej szkoły jako gospodarza, po czym uczestników przywitała Elżbieta Adamczyk - dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Dąbrówce. W debacie uczestniczył także asp. szt. Tadeusz Janiczek - naczelnik wydziału prewencji KPP w Bochni oraz nauczyciele z wymienionych szkół.

Moderator debaty - asp. szt. Leszek Machaj - poprosił o zabranie głosu uczniów kl. III gimnazjum w Dąbrówce, którzy przedstawili problem przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy ze swojego punku widzenia. Następnie głos zabrał asp. Wojciech Więcek, który skupił się na cyberprzemocy i działaniach profilaktycznych Policji. Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej przedstawiła Patrycja Myśliwiec - interwent kryzysowy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
Po wystąpieniach oddano głos uczestnikom debaty szukając odpowiedzi na nurtujące problemy przemocy rówieśniczej.

Podsumowując należy zauważyć, że uczestnicy debaty zwrócili uwagę na;
• zjawisko cyberprzestępczości jest powszechne i może dotknąć każdą z osób, nawet te które nie korzystają z nowoczesnych środków komunikacji.
• przemoc rówieśnicza charakteryzuje się częstym korzystaniem z narzędzi jakie dają nowe technologie, portale społecznościowe itp.
• korzystając z portali społecznościowych, zamieszczając komentarze do publikacji zamieszczonych w lokalnych mediach należy zdać sobie sprawę z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych,
• nie można pozostawać biernym w sytuacji, kiedy osoba została pokrzywdzona w wyniku przemocy,
• ważna rolę w zwalczaniu zjawiska cybeprzestępczości odgrywa świadomość społeczna, przez co należy prowadzić szerokie działania edukacyjne,

Każdy z uczestników otrzymał broszurę zawierającą niezbędne informacje z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, sposobów postępowania i możliwości udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przygotowaną przez Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP w Bochni.