Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-12-21 20:00:01 przez system

W Warsztatach podzielili się opłatkiem

We środę dnia 19 grudnia w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Podopieczni placówki dla zaproszonych gości przygotowali krótki program słowno- muzyczny wypełniony życzeniami i kolędami.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście m.in. starostowie Powiatu Bocheńskiego pan Adam Korta i pan Ryszard Drożdżak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec, burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński, burmistrz Miasta Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, Elżbieta Adamska - asystent wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek- Żelazko, radny Rady Miasta Bochni Eugeniusz Konieczny, dyrektor PCPR Elżbieta Paczyńska, Izydor Puścizna i Czesław Moskal- MZON Bochnia, prezes Kopalni Soli Zbigniew Rojek, dyrektor DPS Bochnia Barbara Hałas, dyrektor SOSW w Bochni Jerzy Turek, dyrektor Domu Dziecka w Bochni Elżbieta Rydz - Szczepaniec, prezes Civitas Christiana Halina Mucha wraz z zastępcą, dyrektor PUP Andrzej Zając, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pani Dorota Rzepka i pani Jolanta Pajdak, Tomasz Gądek - Galeria Rondo, dr Mieczysław Damski, Krzysztof Kołodziejczyk - właściciel restauracji „Panorama”, Małgorzata Siwy - Stowarzyszenie „Rota”, Kamila Marcinek - Firma „Astat”, Urszula Matura - kierownik NCPL, Jacek Tyrka - firma ubezpieczeniowa „Multiagent”, rodzice podopiecznych WTZ.

Spotkanie rozpoczął prezes Stowarzyszenia „Amicus Hominis” Adam Wyszkowski, a następnie przybyłych gości powitał kierownik WTZ Edward Firek, który zarazem złożył wszystkim przybyłym gościom serdeczne życzenia bożonarodzeniowe. Z pośród przybyłych gości zabrali głos: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Bukowiec, który powiedział, że jest to spotkanie prawdziwych sympatyków i przyjaciół WTZ-u, którzy wspierali WTZ w ubiegłym roku w utrzymaniu właśnie tego miejsca dla uczestników do nauki i rehabilitacji. W imieniu pani Ewy Rachwalik, która nie mogła przybyć na spotkanie, odczytał list z życzeniami świątecznymi, a następnie w imieniu swoim i Urzędu Marszałkowskiego złożył uczestnikom i kadrze WTZ życzenia świąteczne.

Głos zabrał również starosta bocheński Adam Korta, który także zadeklarował wsparcie dla działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz złożył wszystkim obecnym, uczestnikom, rodzicom i kadrze życzenia świąteczne.

Do życzeń dołączył się także Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński, który życzył wszystkim radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia.

Kolejne ciepłe słowa życzeń skierowała do wszystkich obecnych na spotkaniu Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska.

W imieniu Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek- Żelazko list z życzeniami świątecznymi dla uczestników, rodziców i kadry WTZ odczytała pani Elżbieta Adamska.

Wspólną modlitwę poprowadził zaprzyjaźniony z placówką proboszcz parafii w Proszówkach ks. Stanisław Kania, który przybył na spotkanie wraz z ks. kanonikiem Romanem Rakiem. Podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń nie zabrakło wzruszeń i szczerych serdecznych, świątecznych życzeń. Potem zaproszeni goście zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.

Na czas nadchodzącego Bożego Narodzenia pracownicy i uczestnicy WTZ oraz członkowie Stowarzyszenia „Amicus Hominis” dziękują wszystkim przyjaciołom WTZ-u za pomoc i wsparcie w mijającym 2018 roku i jednocześnie życzą wszystkim wiele radości, dobroci i obfitych łask Bożych płynących z betlejemskiego żłóbka oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019.