Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-08-17 17:51:08 przez system

Wakacyjne prace w miejskiej oświacie

Wakacje to zawsze okres wzmożonych prac inwestycyjnych i remontowych w budynkach szkół i przedszkoli. Także w tym roku prace takie trwają niemal we wszystkich miejskich placówkach oświatowo-wychowawczych.

W Miejskim Przedszkolu Nr 2 na os. Niepodległości wykonano remont sanitariatów i schodów. Kompleksowy remont toalet polegał na wymianie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, położeniu posadzek, glazury i wymianie armatury. Schody zewnętrzne zostały ułożone z kostki betonowej. Całość kosztowała 108 387,12 zł.

Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Na kącik zyskał nowe odwodnienie. Rozebrano starą izolację pionową, zaizolowano ściany zewnętrzne membranami, ułożono drenaż z podłączeniem do rur spustowych. Na koniec odtworzono i wyremontowano istniejące alejki. Prace te pochłonęły 126 092,48 zł.

W Miejskim Przedszkolu Nr 5 przy ul. Kolejowej trwa wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym. Nowa instalacja kładziona jest we wszystkich pomieszczeniach. Remontowane są także schody od strony budynku dawnego żłobka. Całość kosztować będzie 117 335,84 zł.

W Miejskim Przedszkolu Nr 6 na os. Św. Jana wykonywany jest remont generalny kuchni. To inwestycja wyczekiwana od kilku lat, w zakończonym niedawno roku szkolnym kuchnia była przez Sanepid dopuszczona do użytkowania warunkowo. W pomieszczeniach kuchennych wymieniona została cała instalacja wodna i kanalizacyjna, pomieszczenie zyskało nowe posadzki, glazurę i armaturę. Ściany zostaną pomalowane, nastąpi wymiana umywalni i obieralni. Kuchnia dostanie nowe wyposażenie (kotły, garnki, płyty elektryczne) a także separator tłuszczu. Remont kuchni w przedszkolu nr 6 będzie kosztował 139 839,16 zł. Część wyposażenia kuchni bezpłatnie wykonał i przekazał na rzecz przedszkola Władysław Włodarczyk, właściciel firmy Igloo.

W Szkole Podstawowej Nr 2 na Plantach trwa wymiana pokrycia dachu na jednym ze skrzydeł szkoły na papę termozgrzewalną. Koszt prac zamknie się kwotą 61 613,12 zł.

Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 (na zdjęciu) to chyba najbardziej wyczekiwana inwestycja oświatowa. Obchodząca w tym roku 50-lecie działalności jedyna w Bochni „tysiąclatka” nie odnawiała boiska od momentu jego wykonania, nie licząc „doklejenia” dodatkowej nawierzchni do już istniejącego boiska. Prace obejmują wymianę nawierzchni asfaltowej boiska, budowę bieżni z nawierzchnią poliuretanową i skoczni w dal. Łączna powierzchnia obiektu 2 558,75 m. kw., koszt inwestycji – 275 481,80 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 7 na os. Niepodległości wykonano remont sanitariatów dla chłopców. Wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, toalety zyskały nowe posadzki, glazurę i armaturę. Koszt wykonania remontu to 60 791,80 zł.

Gimnazjum Nr 1 przy ul. Bernardyńskiej to kolejny budynek, który zyska nowe odwodnienie. Ściany zewnętrzne zostały zaizolowane trwa układanie drenażu do kanalizacji deszczowej. Inwestycję wyceniono na 60 831,34 zł.

Jeszcze wiosną przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 wykonano wówczas izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych wmurowanych poniżej poziomu gruntu, izolację cieplną, nałożono folię kubełkową. Przeprowadzono także drenaż terenu, naprawiono i odnowiono chodniki wokół przedszkola (ułożono kostkę). Koszt inwestycji zamknął się kwotą 52 014,34 zł.

Ogółem na inwestycje w infrastrukturę oświatową samorząd bocheński wyda tego roku nieco ponad 1 mln zł.