Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-13 12:21:48 przez system

Walcz z podwyżką cen energii

<html />

1 stycznia 2013 roku weszły w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, które nakazują producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

  • Wejście w życie tych postanowień to początek poważnych problemów polskiej gospodarki – uważa Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności". - To będzie ogromne obciążenie dla budżetów domowych Polaków. Ale to nie jest tak, że klamka już zapadła ostatecznie. Możemy doprowadzić do zawieszenia obowiązywania pakietu, korzystając z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO).

EIO to nowy instrument, który umożliwia grupie obywateli Unii Europejskiej wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania zmiany przepisów lub wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co najmniej milion obywateli UE, pochodzących z przynajmniej 7 spośród 27 państw członkowskich. Pomysł, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki i mieszkańców Polski przed skutkami pakietu skorzystać z możliwości, jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelska, wysunął Ludwik Dorn, a wsparli go przedstawiciele NSZZ Solidarność. Do akcji przyłączyli się reprezentanci innych polskich central związkowych i organizacji pracodawców. Tworzą oni tzw. Polski Komitet Akcji.

W skład Komitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego) obok przedstawicieli Polski weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

8 sierpnia 2012 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej” została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów.

Pod koniec stycznia została uruchomiona strona internetowa, udostępniona przez Komisję Europejską, umożliwiająca popieranie inicjatywy za pośrednictwem elektronicznego podpisu. Strona jest dostępna TUTAJ.

Swoje poparcie dla inicjatywy można też złożyć metodą tradycyjną, w bocheńskiej siedzibie „Solidarności” przy ul. Białej 21 (czynnej: pon.- czw. 9-16, pt. 11-15, tel./fax 14 612-24-00) od poniedziałku 18 lutego.

Według wyliczeń ekspertów z powodu wdrożenia rozwiązań pakietu w 2013 roku ceny prądu wzrosną o 30 proc., a ceny ciepła o 22 proc. W kolejnych latach te ceny wzrosną o 60 proc. Skokowy wzrost cen energii negatywnie wpłynie na konkurencyjność i kondycję polskiego przemysłu i polskiej gospodarki. Skutkiem wdrożenia rozwiązań pakietu będzie też m.in. utrata od 250 tys. do nawet 500 tys. miejsc pracy w przemyśle.