Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-07-17 11:02:21 przez system

Walne zebranie członków spółdzielni

Grupa inicjatywna "Wasność" skierowała pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni z oczekiwaniem na zwołanie zebrania w terminie określonym Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Treść pisma:

Zgodnie z Art. 83 ust.3 pkt 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku ( Dz.U. z 2003r., Nr119 poz.1116 z póź. zm.), w związku z § 32 ust.3 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni, w załączeniu przekazujemy listy członków Spółdzielni żądających zwołania Walnego Zgromadzenia w celu :
- odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej wybranych przez ZPC w
2008 roku i ponownego wyboru członków Rady,
- zobowiązania Rady Nadzorczej do podjęcia działań zmierzających do obniżenia
kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, iż przedkładane listy zawierają łącznie 571 podpisów, a więc prawie dwukrotnie przekraczają wymaganą prawem ilość podpisów dla zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
W tym stanie rzeczy oczekujemy zwołania Zebrania w terminie określonym Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych - Art.83.5.

Grupa incjatywna !

Grupa "Własność" to inicjatywa ludzi, którzy apelowali i przypominali mieszkańcom o uwłaszczeniu się. Dzięki działalności grupy większość członkow spółdzielni wykupiła już mieszkania z ziemią. Jednocześnie przypomina się, że można to zrobić tylko do końca 2009r. na dotychczasowych zasadach. Grupa chce zobowiązać Spółdzielnię do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków aby zmienić skład Rady Nadzorczej i zobowiązać nową Radę do działań naprawczych. Jeśli to przedsięwzięcie się nie uda, sprawy toczyć się będą tak jak do tej pory, to znaczy z kroczącymi podwyżkami czynszu i ze znaczącym głosem w Spółdzielni osób prawnych. Za taki stan rzeczy winni będziemy tylko sami — przestrzegają członkowie grupy "Własność".