Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-25 19:46:57 przez system

Warsztaty bawiły się w Panoramie

24 stycznia 2018 roku w Restauracji Panorama w Starym Wiśniczu odbył się po raz 7 Bal Karnawałowy dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS i placówek szkolno- opiekuńczych z terenu Małopolski.

Głównymi organizatorami i pomysłodawcami imprezy byli państwo Edyta i Krzysztof Kołodziejczyk przy współpracy z kierownictwem WTZ Proszówki oraz Zarządem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Specjalnej Troski Amicus Hominis. W zabawie wzięło udział ponad 260 osób, byli to podopieczni z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łapanowa, Stróż, Siołkowej, Łyszkowic, Krakowa- os. Górali, Zawady Uszewskiej, Proszówek, Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Stróżach, pensjonariusze z Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Bochni oraz wychowankowie bocheńskiego Domu Dziecka, wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami.

W spotkaniu udział wzięli również: Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, oraz gospodarz imprezy Krzysztof Kołodziejczyk.

Oficjalnego rozpoczęcia balu dokonali kierownik WTZ Proszówki Edward Firek oraz Prezes Stowarzyszenia Amicus Hominis Adam Wyszkowski, którzy podziękowali Właścicielowi Restauracji Panorama Krzysztofowi Kołodziejczykowi za jego wielkie serce i otwartość na potrzeby osób z niepełną sprawnością, a także za ogromne zaangażowanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym zwłaszcza dla WTZ Proszówki oraz powitali przybyłych na bal gości.

Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn wyraził podziękowanie Organizatorom za zaproszenie na tegoroczny bal oraz cytując słowa św. Jana Pawła II ”człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to czym może podzielić się z drugim człowiekiem” skierował słowa uznania pod adresem pana Krzysztofa Kołodziejczyka za to, że od wielu lat pokazuje wielkość swojego serca organizując tego typu spotkania. Podziękował również przybyłym gościom za tak liczną obecność i życzył wszystkim wspaniałej zabawy oraz w imieniu swoim i z upoważnienia Ministra Krzysztofa Michałkiewicza przewodniczącego Rady Nadzorczej PFRON złożył życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2018 Roku.

WTZ-ty składają serdeczne podziękowania Właścicielowi Kompleksu „Panorama” panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi i całemu personelowi Restauracji za wspaniale zorganizowaną zabawę i wyśmienitą obsługę spotkania. Doceniają ich pracę i ogromne zaangażowanie w przygotowanie oraz poprowadzenie tegorocznego Balu Karnawałowego. Dziękują za wielkie serce i ogromną życzliwość względem osób z niepełną sprawnością, życząc zarazem wielu sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym.