Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-12-19 19:48:49 przez eb

Warsztaty i przyjaciele spotkali się na opłatku

W środę 18 grudnia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Proszówkach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Podopieczni placówki dla zaproszonych gości przygotowali krótki program artystyczny z życzeniami i kolędami.

Kierownik WTZ powitał przybyłych na spotkanie opłatkowe gości. Złożył podziękowanie za całoroczną pomoc przyjaciołom i darczyńcom placówki. W sposób szczególny podziękował Zarządowi Powiatu reprezentowanemu przez Starostę Bocheńskiego pana Adama Kartę, Burmistrzowi Bochni panu Stefanowi Kolawińskiemu, panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi, który sfinansował koszty spotkania opłatkowego. Słowa wdzięczności skierowano również dla państwa Kingi i Piotra Waśniowskich za znaczącą pomoc finansową i rzeczową przekazaną na rzecz podopiecznych WTZ.

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe oprócz wymienionych powyżej przyjęli przyjaciele i darczyńcy placówki wśród których znaleźli się: Burmistrz Miasta Nowego Wiśnicza pani Małgorzata Więckowska, kierownicy biur poselskich pani Elżbieta Adamska oraz Karol Klima, radni różnych szczebli samorządu panowie Mariusz Zając, Franciszek Pajor oraz Eugeniusz Konieczny.

Do wspólnego kolędowania i składania życzeń dołączyli: Tomasz Gądek- Galeria Rondo, Izydor Puścizna i Czesław Moskal z MZON Bochnia, Katarzyna Serwinowska Kierownik GOPS, Tomasz Sieczka- PCPR Bochnia, Barbara Hałas -Dyrektor DPS, Jerzy Turek- Dyrektor SOSW, Elżbieta Rydz- Szczepaniec -Dyrektor Domu Dziecka, Halina Mucha- Civitas Christiana, Dr Mieczysław Damski, Jerzy Wojnar Staropolska Wyższa Szkoła oddział Bochnia, Jacek Tyrka- Firma „Multiagent”, Ewa Rachfalik, Małgorzata Zając, Beniamin Poloczek firma Pol-Bruk oraz liczne grono rodziców.

W imieniu Stowarzyszenia AMICUS HOMINIS Prezes Zarządu Adam Wyszkowski podziękował za pomoc i współpracę wszystkim osobom wspierającym WTZ oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia.
W imieniu rodziców zabrał głos pan Józef Mikulski, który skierował słowa podziękowania do Kierownika i kadry WTZ za całoroczną opiekę nad uczestnikami Warsztatu . Złożył też życzenia wszystkim obecnym na spotkaniu.

Wspólną modlitwę poprowadził zaprzyjaźniony z placówką proboszcz parafii w Proszówkach Ks. Stanisław Kania, który przybył na spotkanie wraz z ks. Kanonikiem Romanem Rakiem.
Podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń nie zabrakło wzruszeń i szczerych serdecznych, świątecznych życzeń. Gdy już wszystkie życzenia zostały wypowiedziane zaproszeni goście zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Specjalnej Troski AMICUS HOMINIS oraz pracownicy i uczestnicy WTZ dziękują wszystkim przyjaciołom za pomoc i wsparcie w mijającym roku 2019 i jednocześnie życzą wszystkim błogosławionych, rodzinnych, pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia.