Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-06 20:58:17 przez system

Warsztaty pokażą przyszłość śródmieścia Bochni?

Bocheńska Fundacja „Salina Nova” we współpracy z burmistrzem miasta organizuje w dniach 10-14 lutego warsztaty urbanistyczne Charrete, których celem jest wypracowanie społecznie akceptowalnej wizji odnowy i rozwoju śródmieścia Bochni z uwzględnieniem wyników konkursu architektonicznego na rewitalizację tej części miasta.

Podczas warsztatów w ramach tzw. sesji eksperckich uczestniczyć będzie interdyscyplinarne grono architektów i urbanistów, a także specjalistów z zakresu komunikacji, kultury i turystyki oraz ochrony zabytków. Przez cały czas obecni będą przedstawiciele władz Bochni, Rady Miasta, organizacji społecznych, biznesu, właścicieli nieruchomości oraz innych zainteresowanych.

Organizowane przedsięwzięcie jest niepowtarzalną szansą, aby mieszkańcy wspólnie z decydentami wypracowali nowatorską wizję dla tej części miasta. Dlatego też część wydarzeń będzie ogólnodostępna dla społeczności lokalnej.

Najważniejsze elementy projektu „Jaka przyszłość dla śródmieścia Bochni?" dostępne dla wszystkich zainteresowanych:

Miejsce: Hotel Sutoris, ul. Solna 2

Blok 1: Poprawa jakości przestrzeni publicznej i komunikacja

środa 11 lutego
17.30 – 20.00 - sesja plenarna - spotkanie dla mieszkańców
• przedstawienie krótkich prezentacji dotyczących wypracowanej wizji programowo-przestrzennej Śródmieścia Bochni,
• omówienie rozwiązania z uczestnikami w formule World Café.

Blok 2: Ożywienie społeczno-kulturalne i pobudzenie przedsiębiorczości

piątek 13 lutego
15:30 – 17:30 - Sesja plenarna:
• przedstawienie krótkich prezentacji dotyczących. kompleksowego programu aktywizacji społeczno-kulturalnej i gospodarczej śródmieścia,
• omówienie rozwiązania z uczestnikami w formule World Café.

Podsumowanie

sobota 14 lutego
10:00 – 14:00 - Sesja plenarna:
• przedstawienie krótkich prezentacji dotyczących wspólnej wizji programowo-przestrzennej odnowy i rozwoju Śródmieścia oraz programu aktywizacji społeczno-kulturalnej i gospodarczej śródmieścia,
• wygenerowanie mapy najważniejszych „zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych”, które obejmują narzędzia z obu bloków, z uwzględnieniem podziału na perspektywę krótko-, średnio- i długookresową,
• omówienie rozwiązań z uczestnikami w formule World Café.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej www.bochnia.pl oraz www.nowemiastosoli.pl