Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-06 15:14:18 przez system

Warsztaty Strategiczno-Urbanistyczne

Burmistrz Bochni informuje, że w poniedziałek i wtorek, 10 i 11 kwietnia , w godzinach 14.00-20.00, w sali obrad Urzędu Miasta Bochnia zorganizowane będą Warsztaty Strategiczno-Urbanistyczne. Celem warsztatów jest wypracowanie ostatecznej koncepcji dwóch kluczowych projektów pt. „Rewaloryzacja Plant Salinarnych” i „Rynek od nowa”.

W warsztatach wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z wielokrotnie omawianymi koncepcjami, przedstawianymi Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i powstałymi w wyniku analizy historycznej.

Prezentacji i przybliżenia tematów dokonają główni projektanci opracowań. W czasie prac i dyskusji, uczestnicy warsztatów, mieszkańcy będą mogli odnieść się do prezentowanych koncepcji i przedstawić swoje uwagi.

Program Warsztatów

10 kwietnia 2017 rok (poniedziałek)
I tura – godz. 14:00 – 16:45
przerwa od 16:45 – 17:15
II tura – godz. 17:15 – 20:00

I tura – godz. 14:00 – 16:45
14:00 – 14:30 – prezentacja nowej koncepcji Plant Salinarnych przez Głównego Projektanta
14:30 – 16:00 praca w grupach z udziałem projektantów, przedstawicieli UM, lokalnych architektów oraz przybyłych uczestników
16:00 – 16:45 prezentacja wyników prac grupowych i dyskusja końcowa
Przerwa na posiłek 16:45 – 17:15

II tura – godz. 17:15 – 20:00
17:15 – 17:45 – prezentacja nowej koncepcji Plant Salinarnych przez Głównego Projektanta
17:45 – 19:15 praca w grupach z udziałem projektantów, przedstawicieli UM, lokalnych architektów oraz przybyłych uczestników
19:15 – 20:00 prezentacja wyników prac grupowych i dyskusja końcowa

11 kwietnia 2017 rok (wtorek)
I tura – godz. 14:00 – 16:45
przerwa od 16:45 – 17:15
II tura – godz. 17:15 – 20:00

I tura – godz. 14:00 – 16:45
14:00 – 14:30 – prezentacja nowej koncepcji Rynku i terenów przyległych przez Głównego
Projektanta
14:30 – 16:00 praca w grupach z udziałem Projektantów, przedstawicieli UM, lokalnych architektów oraz przybyłych uczestników
16:00 – 16:45 prezentacja wyników prac grupowych i dyskusja końcowa
Przerwa na posiłek 16:45 – 17:15

II tura – godz. 17:15 – 20:00
17:15 – 17:45 – prezentacja nowej koncepcji Rynku i terenów przyległych przez Głównego
Projektanta
17:45 – 19:15 praca w grupach z udziałem projektantów, przedstawicieli UM, lokalnych architektów oraz przybyłych uczestników
19:15 – 20:00 prezentacja wyników prac grupowych i dyskusja końcowa.

W trakcie trwania warsztatów dostępny będzie serwis kawowy. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunków uczestników (fotografowanie, nagrywanie audio) Materiały sporządzone w trakcie warsztatów będą wykorzystywane do publikacji w artykułach prasowych i na stronach internetowych.